College presenteert begroting 2020

Het college heeft de begroting voor 2020 (pdf, 2 MB) aangeboden aan de raad. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente; er staat in hoeveel geld er binnen komt en waar we dat geld aan uitgeven. Katwijk is een financieel gezonde gemeente. Maar om dat ook op termijn te blijven, is het nodig om keuzes te maken. Deze keuzes zijn in het voorjaar gemaakt in de kaderbrief en zijn nu opgenomen in de begroting. Daardoor is de begroting van de gemeente Katwijk voor de langere termijn in balans.

Net als voorgaande jaren, gaat ook komend jaar het grootste gedeelte van het geld naar de zorg. Het gaat dan met name over de zorg voor ouderen (Wmo) en de Jeugdzorg. Maar in 2020 wordt ook de toegang tot de zorg voor inwoners verbeterd door het vormen van een integraal en laagdrempelig wijkteam. Voor inwoners wordt hierdoor makkelijker om vroegtijdig hulp te zoeken. Er wordt ook geld geïnvesteerd in sporten en bewegen. Het lokaal sportakkoord moet er in 2020 voor gaan zorgen dat er nog meer mensen gaan bewegen.   

Belangrijke ontwikkelingen

Ook op andere gebieden wordt er flink geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Er is in kaart gebracht welk schoolgebouw in aanmerking komt voor renovatie of nieuwbouw. Hiervoor is nu geld gereserveerd. In 2020 wordt met de eerste nieuwe scholen gestart. Maar ook duurzaamheid, groen en mobiliteit zijn onderwerpen waar in 2020 geld wordt geïnvesteerd. Zo is er volgend jaar bijvoorbeeld geld gereserveerd voor het noodzakelijk onderhoud van wegen en straten.

Veel geld

In totaal wordt er volgend jaar in Katwijk 166 miljoen euro uitgegeven. Een gedeelte komt daarvan binnen via de lokale belastingen zoals bijvoorbeeld de onroerend zaakbelasting. Een groter gedeelte van dit budget krijgt de gemeente via de Rijksoverheid. Gemeenten voeren allerlei taken uit, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, waarvoor zij geld krijgen van de overheid. De inkomsten en de uitgaven van gemeenten moeten altijd met elkaar in balans zijn. Diverse onzekerheden maken echter dat waakzaamheid geboden is.

Gemeenteraad

Op 7 november behandelt de gemeenteraad deze begroting in hun vergadering. Na vaststelling in de raad is de begroting definitief.

Naar overzicht