College maakt groenadoptie op rotondes mogelijk voor Katwijkse ondernemers

Het college heef recent spelregels voor groenadoptie vastgesteld, waardoor Katwijkse ondernemers het beheer van het midden eiland van een rotonde van de gemeente kunnen adopteren. In ruil daarvoor mogen zij in beperkte vorm reclame maken voor hun onderneming. Hiermee wil het college wil samen met ondernemers Katwijk verder vergroenen.

Pilot Westerbaan succesvol

De pilot ‘adoptierotonde op de Westerbaan’ is goed verlopen. De rotonde Zeewinde/Westerbaan is voor de duur van 3 jaar geadopteerd door een Katwijkse verkeersschool. Zij hebben het onderhoud aan de rotonde uitbesteed aan een Katwijkse hovenier. Betrokken partijen hebben de pilot geëvalueerd en zijn positief over de samenwerking. Het college heeft daarom besloten om groenadoptie van het midden eiland mogelijk te maken. Dit geldt alleen in het geval van een nieuw aan te leggen rotonde of bij vernieuwing van een rotonde.

Groenbeleid

De gemeente heeft de ambitie om het bestaande stedelijke gebied te versterken en te verduurzamen met behoud van groene kwaliteiten. In het beleidsplan Groen 2020-2029 is het stimuleren van inwoners en organisaties om hun buitenruimte groener te maken, als doel gesteld. Een ander doel is om inwoners bewust te maken dat groen voor een groot deel bijdraagt aan een prettige leefomgeving. Dit initiatief biedt lokale ondernemers de mogelijkheid om een deel van openbare ruimte te adopteren, waardoor zij bijdragen aan de vergroening van Katwijk en inwoners bewust maken van het belang van vergroening. 

Spelregels

Het college heeft een aantal spelregels vastgesteld die als kader dienen voor de adoptie van het midden eiland van een rotonde. Het adopteren van een rotonde is bij voorkeur mogelijk wanneer een rotonde opnieuw wordt ingericht of nieuw wordt aangelegd. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat het ontwerp van een rotonde dient te passen binnen het beleidsplan Groen 2020-2029. Het midden eiland van de rotonde dient te worden ingericht met beplanting, het is niet toegestaan om het midden eiland te verharden. Verder dient de beplanting bestand te zijn tegen ons klimaat en lokaal en biologisch te zijn geteeld. Ook worden er duidelijke richtlijnen gesteld aan de reclame-uitingen, zodat de inrichting van de rotonde voldoet aan de verkeersveiligheidsrichtlijnen. Katwijkse ondernemers kunnen maximaal twee rotondes adopteren voor de duur van drie jaar. De voorkeur gaat uit naar adoptie door Katwijkse hoveniersbedrijven. Indien dit niet het geval is, dient er een hoveniersbedrijf in de armen genomen te worden om het onderhoud en beheer aan het groen uit te voeren.

Naar overzicht