College legt einddatum vast van aanbod vroege deelnemers voor aansluiting warmtenet in Kalkoven

Het college van B&W heeft besloten bewoners ruim de tijd te geven om op het aanbod voor vroege deelnemers voor aansluiting op het warmtenet in Kalkoven in te gaan. Woningeigenaren die voor 15 november aangeven interesse te hebben in aansluiting op het warmtenet komen in aanmerking voor de vergoeding die de gemeente met het vroege deelnemer aanbod beschikbaar stelt.

Aanbod geldt tot 15 november

In een vragenlijst op denkmee.katwijk.nl konden bewoners tot 30 juni aangeven hoeveel tijd zij nodig zouden hebben om een goede beslissing te kunnen maken over aansluiting op het warmtenet. Ongeveer een kwart van de deelnemers aan de vragenlijst gaf aan gebruik te willen maken van het aanbod, en zo’n 40 procent gaf aan interesse te hebben, maar het nog niet zeker te weten. De meeste deelnemers, zo’n 45 procent van het totaal, gaven aan dat zij nog 12 weken of langer nodig zouden hebben om een goede afweging te kunnen maken. Het college stelt het aanbod daarom open tot 15 november en geeft daarmee gehoor aan deze uitslag.

Bijna 100 aanmeldingen

Woningeigenaren kunnen via de aanmeldknop op www.hoornesaardgasvrij.nl aangeven interesse te hebben in aansluiting van de woning op het warmtenet en gebruik te willen maken van het aanbod voor vroege deelnemers. Hoe meer interesse, hoe beter betaalbaar het warmtenet kan worden. Het heeft namelijk voordelen als de gemeente zo vroeg mogelijk bij de aanbesteding van het warmtenet aan mogelijke warmteleveranciers kan laten zien hoeveel interesse er onder bewoners is. Er zijn op dit moment 13 grondgebonden woningeigenaren en 85 VvE woningeigenaren die interesse hebben getoond voor het warmtenet. Dat is ongeveer de helft van de woningeigenaren in Kalkoven. Ook de bewonerscommissies van de huurwoningen in Kalkoven zijn positief over het warmtenet. Vanaf november gaat Dunavie persoonlijk met huurders in gesprek. Dunavie belt haar huurders vooraf om hiervoor een afspraak te maken. Woningeigenaren kunnen een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek via duurzaamhoornes@katwijk.nl. Is uw woning onderdeel van een wooncomplex? Neem dan contact op met uw VvE-bestuur.

Basistarieven

Binnenkort is er op www.hoornesaardgasvrij.nl meer bekend over de basistarieven voor de te leveren warmte. Dit geeft bewoners nog meer duidelijkheid over wat aansluiting op het warmtenet zal betekenen. De verwachting is dat de tarieven het warmtenet in Kalkoven tot een van de meest betaalbare warmtenetten in Nederland zullen maken. Houd dus de website in de gaten!

Naar overzicht