Bomenkap N206 voor werkzaamheden Dunea

Vooruitlopend op de aanpassing van de N206 Ir. G. Tjalmaweg voor de RijnlandRoute, verlegt Dunea hier een waterleiding. Voor dit werk worden aan de zuidzijde van de N206 tussen de aansluiting met de Voorschoterweg en Achterweg 32 bomen gekapt. De kapwerkzaamheden vinden de komende 2 รก 3 weken plaats.

De gemeente Katwijk heeft de provincie Zuid-Holland de vergunning verleend voor het kappen van deze bomen. De bomenkap wordt uitgevoerd door de firma Van Schie Groen en begeleid door Dunea. Deze bomenkap is onderdeel van de bomenkap en bomencompensatie N206 Ir. G. Tjalmaweg. Meer informatie over het bomen compensatieplan en de vergunningverlening vindt je op de website van de provincie Zuid-Holland.

Naar overzicht