Bodemonderzoeken op en rond N206 duren tot 26 mei

De bodemonderzoeken op en rondom de N206 voor het project R-net corridor Leiden Katwijk Noordwijk van de provincie Zuid-Holland lopen ruim een week uit en duren tot 26 mei a.s. Eerder was de planning deze onderzoeken op 16 mei af te ronden. Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen, vinden de werkzaamheden vooral ’s avonds en ’s nachts plaats. Er kan sprake zijn van tijdelijke wegafzettingen op en rond de N206. Verkeer wordt hierlangs geleid. De N206 blijft toegankelijk. 

Boringen

Hoewel de aanleg van de busbaan gepland staat vanaf het tweede kwartaal van 2024, zijn de voorbereidende werkzaamheden al wel van start gegaan. Onderdeel hiervan zijn asfalt- en bodemonderzoeken. Tijdens de asfalt- en bodemonderzoeken worden er handboringen en mechanische boringen uitgevoerd op en langs de N206. Ook worden op sommige locaties tijdelijke peilbuizen aangebracht. Hiermee verzamelen we informatie over de kwaliteit van het asfalt van de N206, de bodemgesteldheid, het grondwaterpeil en de bodemkwaliteit. Deze informatie is nodig om de volgende stappen in het ontwerpproces van de busbaan te kunnen maken.

Meer informatie over de onderzoeken en over de geplande busbaan vindt u op de website van provincie Zuid-Holland.