Bewoners en belangstellenden bezoeken informatieavond verlegging N206 Tjalmaweg

De provincie Zuid-Holland organiseerde gisterenavond in het Dorpshuis in Valkenburg een informatieavond over het onderzoek naar de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg. Bijna 50 omwonenden en belangstellenden namen via informatietafels deel aan het gesprek over de drie zuidelijke varianten die onderzocht worden en de noordelijke variant voor de tijdelijke N206 ir. G. Tjalmaweg.

Informatietafels

Tijdens de informatieavonden konden belangstellenden tussen 18.00 uur en 21.45 uur aan informatietafels vragen stellen en meedenken. Daarbij werd informatie aangeboden over o.a. het proces en de planning van het onderzoek en de criteria die voor het onderzoek worden gehanteerd. Ook was er een overzicht van werkzaamheden die Boskalis gaat uitvoeren.

Overzicht van gepresenteerde informatie

U kunt de informatie die is besproken hier bekijken:

Drie zuidelijke varianten van de tijdelijke verlegging en de noordelijke variant:

Zuidvariant 1: parallel aan de Kooltuinweg
Tijdelijke verlegging N206 aan de zuidzijde van de bouwkuip, parallel aan de Kooltuinweg.

Zuidvariant 2: via voormalig Vliegveld Valkenburg
Tijdelijke verlegging N206 over voormalig vliegveld Valkenburg, ten zuiden van de bouwkuip.

Zuidvariant 3: Zuid-Noord
Tijdelijke verlegging N206 aan de westzijde langs de zuidzijde van de bouwkuip, halverwege overstekend over de bouwkuip naar de noordzijde van de bouwkuip.

Variant Noord
Tijdelijke verlegging N206 via de noordzijde van de bouwkuip.

Voorbereidende werkzaamheden voor definitieve situatie

Met de gemeente Katwijk is afgesproken dat tijdens het onderzoek de vergunningaanvragen en voorbereidende werkzaamheden zoveel als mogelijk doorgaan. Aannemer Boskalis is inmiddels gestart met voorbereidende werkzaamheden. Deze zijn vooral gericht op de aanpassingen van de Tjalmaweg naar de definitieve situatie. Hierbij is de afspraak gemaakt dat tijdens het onderzoek geen werkzaamheden worden uitgevoerd die een zuidelijke variant onmogelijk maken.

Meer informatie en vragen

Alle informatie over het onderzoek, de voortgang en contactmomenten met de omgeving is te vinden op de website van de RijnlandRoute. Op deze pagina vindt u alle informatie en actuele nieuwsberichten over het onderzoek en de voorbereidende werkzaamheden. Het onderzoek kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter en Instagram. Vragen zijn welkom via
Aan belangstellenden wordt geadviseerd om zich te abonneren op de nieuwsalerts van de RijnlandRoute en N206 ir. G. Tjalmaweg, om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.

Brieven naar de omgeving

Over o.a. het onderzoek en werkzaamheden van Boskalis en worden brieven verstuurd. U vindt deze hier.
Bij de verzending van brieven streeft het projectteam van de RijnlandRoute ernaar — in het kader van duurzaamheid — om zoveel mogelijk via digitale communicatiemiddelen te informeren.

Naar overzicht