Bestemmingsplan ‘Woongebied Valkenhorst’ ter inzage

De gemeenteraad van Katwijk heeft bij besluit van 30 juni 2022 het bestemmingsplan ‘Woongebied Valkenhorst’ (met bijbehorende stukken) gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied voor het bestemmingsplan ‘Woongebied Valkenhorst’ ligt in de gemeente Katwijk tussen Valkenburg, Leiden en Wassenaar. Het gebied is circa 475 hectare groot en bestaat voor een aanzienlijk deel uit het terrein van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg. Deze vliegbasis is in 2006 gesloten, waardoor kansen voor herontwikkeling zijn ontstaan. Het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg en omgeving zullen de komende jaren transformeren naar een woon- en werkgebied. Hier komen maximaal 5.600 woningen, maatschappelijke en commerciële voorzieningen en 5 ha bedrijventerrein.

Van 29 juli 2022 t/m 8 september 2022 zijn het bestemmingsplan en het besluit beleidsregels in te zien voor iedereen; online of op afspraak op het gemeentehuis te Katwijk, Koningin Julianalaan 3. Iedereen die op het gemeentehuis het bestemmingsplan met bijlagen wil inzien, kan daarvoor op de volgende manieren een afspraak maken, op werkdagen tussen 08.00 – 17.00:

  • Whatsapp: (06) 10 95 60 88
  • E-mail: info@katwijk.nl
  • Telefoon: (071) 406 50 00