Besluit hinderbeperkende maatregelen tijdelijke N206

Het provinciebestuur treft aanvullende maatregelen om de hinder van de tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg verder te beperken. Op advies van de hiervoor opgerichte werkgroep worden 11 maatregelen uitgevoerd, waaronder stil asfalt, maatregelen voor de nabijgelegen school en aanplant grotere bomen in de parkstrook. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 3 november het “Uitvoeringsprogramma Aanvullende hinderbeperkende maatregelen” vastgesteld. Het uitvoeren van de maatregelen is nog wel afhankelijk van de doorgang van de geplande noordelijke verlegging van de N206 door aannemer Boskalis, waarover momenteel nog een procedure bij de Raad van State loopt.

Uitvoeringsprogramma Aanvullende hinderbeperkende maatregelen.

In het rapport “Aanvullende hinderbeperkende maatregelen tijdelijke noordelijke verlegging N206” zijn de aanvullende hinderbeperkende maatregelen, het proces en het advies van de werkgroep beschreven. Van de maatregelen die in het rapport verder zijn uitgewerkt is een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen. Het rapport met daarin een overzicht van de tijdelijke en definitieve maatregelen kunt u vinden op de website van de RijnlandRoute.

Vervolg

De maatregelen worden verder uitgewerkt, waarbij de gemeente Katwijk, als toekomstig beheerder van de definitieve groenmaatregelen, is betrokken. Hierover maken de gemeente en de provincie afspraken met elkaar. De bereikbaarheidsmaatregel, toepassen van stil asfalt en de tijdelijke hondenuitlaatplek zijn gelijk klaar met het openstellen van de tijdelijke weg. Het streven is de maatregelen voor de school uiterlijk in de zomervakantie van 2021 uitgevoerd te hebben. Dit is mede afhankelijk van het nog te doorlopen subsidietraject, benodigde vergunningen en mogelijkheden om de werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld als er geen les wordt gegeven). De groenmaatregelen gericht op de definitieve situatie leiden -  naar huidige inzichten - niet tot uitloop van de planning.

Naar overzicht