Beroep omgevingsvergunningen Ir. G. Tjalmaweg

Op donderdag 17 september is de beroepstermijn voor de omgevingsvergunningen die nodig zijn voor de tijdelijke noordelijke verlegging van de Ir. G. Tjalmaweg, gesloten. Vanuit de omgeving is tegen het gemeentelijk besluit om deze vergunningen te verlenen, beroep aangetekend. De rechter doet naar verwachting binnen zes maanden uitspraak in deze zaak. Dit betekent dat de vergunningen tot die tijd niet onherroepelijk zijn.

Werk geschorst

Na het aflopen van de beroepstermijn zou Aannemer Boskalis - die door provincie Zuid-Holland gecontracteerd is dit deel van de RijnlandRoute uit te voeren – wel mogen beginnen met (de voorbereiding van) de aanleg van de tijdelijke N206. De aannemer zou deze werkzaamheden dan voor eigen risico uitvoeren. De bewoners die beroep hebben aangetekend, hebben de rechter door middel van een voorlopige voorziening echter gevraagd het werk per direct stil te leggen. Totdat de rechter een beslissing neemt over deze voorlopige voorziening, is een deel van het werk waarvoor de omgevingsvergunning benodigd is (de bomenkap) geschorst.

Naar verwachting neemt de Raad van State binnen twee maanden een besluit over de voorlopige voorziening.

Naar overzicht