Logo gemeente Katwijk

Vervanging veld 1 en 2 sportpark Middelmors

De Rijnsburgse Boys (RBB) willen de velden 1 en 2 van sportpark Middelmors vervangen voor een lavaveld. Voor de vereniging is een natuurgrasveld met lavaondergrond een goed alternatief voor het kunstgrasveld met rubbergranulaat. Ook wordt de verlichting en het hekwerk langs veld 2 vervangen. Het college heeft besloten om hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Wethouder Krijn van der Spijk: “Met het vervangen van de 2 natuurgrasvelden door lavavelden gaat het aantal bespeelbare uren omhoog. RBB kan de 2 lavavelden meer uren bespelen dan de huidige velden. Voor de gemeente betekent dit een fors lagere investering. Er hoeft op deze manier niet geïnvesteerd te worden in kunstgrasvelden.”

Lavaveld

Bij een lavaveld wordt de toplaag van een natuurgrasveld gemengd met lava. Dit zijn kleine, niet scherpe, ronde korreltjes. De bovenlaag kan hierdoor bijvoorbeeld veel beter water opnemen. Na een flinke regenbui kan het veld dan veel sneller bespeeld worden. Ook wordt het gras minder snel kapot gelopen.

Lagere kosten

De investering voor de aanleg van 2 lavavelden, de verlichting en het hekwerk is een stuk lager dan de kunstgrasvelden, namelijk € 265.450. In de begroting was een bedrag van € 540.000 opgenomen voor het vervangen van de velden in kunstgrasvelden. De totale investering valt daarom € 274.550 lager uit. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt dit jaar begonnen met de werkzaamheden rond veld 2. Het hoofdveld wordt in 2019 vervangen.