Logo gemeente Katwijk

Vergadering Gemeenteraad 23 november 2017

Op donderdag 23 november vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. In een informatieve vergadering komen de tekorten bij de Wmo en de jeugdzorg aan bod. Op de agenda staan 3 debatten:

  • 19:45 - 20:45 uur: debat over de inpassing van het R-net in Katwijk. 2 weken geleden is hierover met veel inwoners en betrokkenen een informatieve vergadering gehouden.
  • 20.45 - 21.45 uur: debat over 2 voorstellen van het college om geld beschikbaar te stellen. Het college vraagt bijna € 1 miljoen om een visie op de hoofdstructuur van de locatie Valkenburg en omgeving op te stellen en plannen voor de eerste woningbouwlocatie uit te werken. Verder werkt de gemeente met een groot aantal organisaties samen aan een praktijkomgeving waar innovatieve oplossingen voor drones en onbemande toepassingen worden onderzocht, uitontwikkeld, getest en geïmplementeerd. Hiervoor is de komende drie jaren € 1,1 miljoen nodig, vooruitlopend op het vinden van partners die meebetalen.
  • 21:45 uur: besluit over ambities en uitgangspunten voor locatie Valkenburg en omgeving.

Informatie

Om 19.45 uur begint de informatieve vergadering over de recente financiële ontwikkelingen in het sociaal domein. Voor de jeugdhulp wordt dit jaar een tekort van ruim € 0,5 miljoen verwacht. Voor 2018 is het kostenniveau ongeveer € 1,5 miljoen hoger dan de rijksbijdrage. Voor de Wmo wordt door hogere tarieven in 2018 een tekort van ongeveer € 1 miljoen verwacht.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via:

Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergaderingen in de Burgerzaal zijn via een livestream te volgen: