Vergadering Gemeenteraad 20 april

Op donderdag 20 april vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan 2 debatten en besluitvorming over onder andere appartementen bij Villa Allegonda en de duurzaamheidsagenda.

Debatten

Op de agenda staan allereerst 2 debatten, over:

  • Plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie
  • Kwaliteit van de trottoirtegels in de Molenwijk

Deze debatten beginnen allebei om 19.45 uur. Inspreken is mogelijk.

Besluiten

Om 21.15 uur begint het deel van de vergadering waarin de raad besluiten neemt, over:

  • Kunstproject Mausoleum Rijnsburg
  • Evaluatie Woonlastenfonds
  • Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2017
  • Bouw appartementen bij Villa Allegonda
  • Duurzaamheidsagenda
  • Deelname Stichting Unmanned Valley Valkenburg
  • Verlichten van monumentale gebouwen
  • Bestemming opbrengst verkoop parkeerterrein naast Boulevard 1 Katwijk

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van het debat. Vooraf aanmelden kan via:

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; aanmelden is niet nodig.
De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden.
De vergadering in de Burgerzaal is via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren: