Logo gemeente Katwijk

Vergadering Gemeenteraad 19 april

Op donderdag 19 april vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan eerst besluiten over de uitgangspunten voor het logiesbeleid, het bestemmingsplan Hof van Rijnsburg en een wijziging van de APV. Daarna laat de raad zich informeren over het Terrassenbeleid Andreasplein en Princestraat 2017 en over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Terrassenbeleid Andreasplein en Princestraat

Om 20.30 uur start een informatieve sessie over Terrassenbeleid Andreasplein en Princestraat. De raad heeft bij de behandeling over de herinrichting van het centrum de behoefte uitgesproken aan een beleid voor terrassen. Nu het Andreasplein en de Princestraat autoluw zijn en de herinrichting plaatsvindt is de mogelijkheid ontstaan voor ondernemers van het Andreasplein en de Princestraat om een eilandterras te plaatsen.  Het college stelt de raad voor beleid voor terrassen vast te stellen, dat een positieve bijdrage aan de beleving en uitstraling van de gemeente tot doel heeft.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het opgestelde terrassenbeleid voor het Andreasplein en de Princestraat en nodigt u daarom uit om hierover mee te praten. Naar verwachting volgt het politieke debat op 17 mei en neemt de gemeenteraad op 31 mei een besluit over het nieuwe beleid.

Ontwikkelingen Jeugdwet, Participatiewet en Wmo

Om 20.30 uur start ook een informatieve sessie over het sociaal domein. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente als gevolg van de invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe Wmo verantwoordelijk voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning en zorg van haar burgers. De raad laat zich door het college op hoofdlijnen informeren over de huidige stand van zaken en de te verwachten (financiƫle) ontwikkelingen.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via:

Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergaderingen in de Strandzaal en de Boulevardzaal zijn via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.