Logo gemeente Katwijk

Update coalitiebesprekingen Katwijk

met vier partijen CDA, CU, SGP en GB.

De heer Frank Koen heeft het verkenningsproces afgerond. Hieronder staat zijn verslag en conclusie.
Ook bijgesloten een brief van de formateur over het afronden van de formatie.