Uitbreiding supermarkt Hoornespassage

Voor de hele gemeente Katwijk is een Retailvisie Leidse Regio vastgesteld (2016). Deze visie beschrijft wat er moet gebeuren met 4 wijkwinkelcentra in onze gemeente zodat deze centra in de toekomst aantrekkelijk blijven met een compleet winkelaanbod. De Hoornespassage is één van deze winkelcentra. De afgelopen maanden is met de eigenaren en ondernemers onderzocht welke mogelijkheden (varianten) er zijn om de supermarkt van de Hoornespassage uit te breiden.

De varianten die het meest haalbaar zijn en die op de meeste steun kunnen rekenen van de eigenaren en ondernemers zijn nu bekend en ter informatie naar het college en de gemeenteraad gestuurd. De initiatiefnemers voor de uitbreiding zijn de ondernemers van de supermarkt. Zij zijn nu aan zet om de realisatie van de uitbreiding verder uit te werken. Nu de varianten bekend zijn en wanneer straks door de eigenaren van de winkels en de ondernemers geïnvesteerd wordt in het winkelcentrum, is het ook belangrijk dat de kwaliteit van de openbare ruimte in de directe omgeving wordt verbeterd.

Openbare ruimte

Het openbare gebied rondom het winkelcentrum is verouderd en moet worden opgeknapt om het parkeren en de uitstraling van het gebied te verbeteren. Om inzicht te krijgen in de parkeerdruk wordt in het najaar een parkeeronderzoek uitgevoerd. Daarna kan worden gestart met het ontwerpen van de nieuwe indeling van de openbare ruimte. Dit wil de gemeente straks niet alleen doen, maar samen met winkeliers, omwonenden en andere belanghebbenden. Het idee is om ook een werkgroep in te richten om de voortgang van de acties in het winkelcentrum en de inrichting van de openbare ruimte met elkaar te bespreken. De gemeente zal hierin faciliteren en deelnemen.

Locatie TriPodia

Op basis van een eerder gehouden enquête onder bewoners en organisaties in de wijk (Rijnsoever en Hoornes) bleek dat er geen behoefte was aan een gemeenschapshuis. De gemeente heeft vervolgens naar andere invullingen gekeken voor TriPodia met in gedachte het in stand houden van het zalencentrum. De Baptistengemeente, die momenteel ook gebruik maakt van TriPodia, heeft aangegeven het pand te willen kopen. De zalen willen zij blijven verhuren aan instellingen en verenigingen die passen binnen hun doelstellingen. In juni 2016 heeft de gemeenteraad het opstarten van een verkooptraject met de Baptistengemeente goedgekeurd. Deze goedkeuring betekent ook dat in TriPodia geen gemeenschapshuis komt. Omdat het onderhandelproces voorlopig nog niet is afgerond blijft het Welzijnskwartier TriPodia tot het einde van dit jaar gebruiken.

De bibliotheek en het Taalhuis: een sterke combinatie

Toen er weinig draagvlak bleek te zijn voor een gemeenschapshuis heeft de bibliotheek aangegeven het liefst op de huidige locatie aan de Hoorneslaan te willen blijven. Het Taalhuis, dat gevestigd is in de bibliotheek, is de afgelopen 2 jaar flink gegroeid. De inwoners die gebruik maken van het Taalhuis wonen in de meeste gevallen in of rondom de wijk Hoornes/Rijnsoever. De bibliotheek en het Taalhuis vormen samen zo’n een sterke combinatie dat verplaatsing van het Taalhuis niet handig zou zijn.