Logo gemeente Katwijk

Raadsbijeenkomst over Seniorenhuisvesting

Op donderdag 21 september organiseert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis een hoorzitting over seniorenhuisvesting. Aanleiding voor de bijeenkomst is de ontwikkeling dat ouderen langer zelfstandig thuis willen en moeten blijven wonen. Deze verandering in de woonbehoefte vraagt om nieuwe woonvormen.

Het doel van de bijeenkomst is om als gemeenteraad uit te zoeken hoe hier in Katwijk op wordt ingespeeld (welke behoefte is er onder senioren en wat wordt er al gedaan?). Ook kijkt de gemeenteraad naar initiatieven en nieuwe woonconcepten die voorzien in de veranderende woonbehoefte onder senioren. Het gaat dan om een aantal woonvormen zoals:

  • levensloopbestendige woningen
  • mantelzorgwoningen
  • moderne hofjes
  • groepswonen
  • thuishuizen
  • woonzorgcentra

Voor de hoorzitting zijn 5 deskundige partijen uitgenodigd om hun kennis en ervaringen over huisvesting voor senioren te delen.
De lokale organisaties Woningcorporatie Dunavie, DSV Verzorgd Leven en de Initiatiefgroep 50plusinKatwijk vertellen over hun visie op seniorenhuisvesting en de activiteiten die zij daarvoor ontwikkelen.
De Stichting Knarrenhof Nederland en het Kenniscentrum Wonen en Zorg geven een toelichting op landelijk bewezen kansrijke woonvormen, als alternatief voor het zelfstandig thuis wonen of het wonen in een zorginstelling.

In het tweede deel van de avond vindt een gezamenlijke discussie plaats door de raadsleden en bovengenoemde organisaties naar de mogelijkheden van andere woonvormen in Katwijk en de rol van de gemeente en wooncorporatie daarbij.

Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen luisteren. Aanmelding is niet nodig.