Katwijk neemt deel aan Unmanned Valley

Het college van Katwijk heeft ingestemd met deelname aan de stichting Unmanned Valley Valkenburg. Ook de TU Delft en vertegenwoordigers van de sector zitting in de stichting. De stichting wordt gefinancierd door overheid en bedrijfsleven.

De stichting Unmanned Valley Valkenburg:

  • richt zich op het mogelijk maken van buiten testen van drones op het voormalige vliegveld Valkenburg. Het buiten testen is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van Unmanned Valley.
  • moet er zorg voor dragen dat het buiten testen van drones op Valkenburg veilig gebeurt en geen negatieve impact heeft op de leefomgeving. Dit is van belang voor de economische ontwikkeling en vertrouwen van en in het dronecluster.
  • draagt zorg voor de op te stellen procedures en handboeken en vraagt ook de benodigde vergunningen en regelingen aan om het testcentrum voor drones mogelijk te kunnen maken.
  • waarborgt de veiligheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid op Unmanned Valley Valkenburg.
  • waarborgt de neutraliteit van het testcentrum. Het is van belang dat alle gebruikers onder dezelfde voorwaarden gebruik kunnen maken van de voorzieningen. En gezien het innovatieve karakter van het cluster dat de vertrouwelijkheid van bedrijfskennis gewaarborgd is.

De gemeenteraad

De gemeenteraad van Katwijk heeft op 26 januari 2017 besloten vast te houden aan het programma van het masterplan én Unmanned Valley de ruimte te geven om te starten, met uitzicht op de doorontwikkeling naar een ‘Valley’.

Gedurende 5 jaar wordt Unmanned Valley geëvalueerd op:

  • succes
  • economische haalbaarheid
  • impact op de leefomgeving.

De gemeente is inmiddels gestart met het ontwerpend onderzoek om te bekijken of de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Unmanned Valley en de woningbouwopgave verenigbaar zijn op projectlocatie Valkenburg.

Op 20 april wordt de gemeenteraad nog in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen met het college te overleggen.