Logo gemeente Katwijk

Inwoners positief over ondersteuning Wmo

Inwoners van Katwijk zijn positief over de ondersteuning van de gemeente op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dat is de belangrijkste conclusie van het jaarlijks terugkerende ervaringsonderzoek onder cliënten van de Wmo.

Het onderzoek is uitgevoerd onder inwoners die gebruik maken van individuele Wmo-voorzieningen zoals:

 • hulp bij het huishouden
 • rolstoel
 • vervoersvoorziening
 • woonvoorziening
 • begeleiding

Inwoners kunnen hun mening kunnen geven over verschillende onderwerpen waarbij er onder andere wordt gescoord op het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning.

Kwaliteit en effect van de ondersteuning

De ondersteuning door de gemeente op het gebied van Wmo wordt dus goed gewaardeerd door onze inwoners, net als vorig jaar. Met deze cijfers in de hand blijven we werken aan verbetering. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

 • 85% van de inwoners die mee hebben gedaan met het onderzoek geeft aan dat de ondersteuning  zoals dagbesteding of begeleiding bij hulp bij het huishouden, aan de wensen voldoet
 • 81% geeft aan dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is
 • 80% van de inwoners vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag
 • Meer dan driekwart van de inwoners in Katwijk geeft aan zich dankzij die ondersteuning beter te redden.

Redenen van behoefte aan ondersteuning

De belangrijkste redenen om contact op te nemen met de gemeente voor ondersteuning zijn:

 • het niet meer aankunnen van het huishoudelijk werk (38%)
 • nergens naartoe kunnen door gebrek aan vervoer (39%)

Andere uitkomsten van het onderzoek zijn:

 • 78% geeft aan dat dat ze wisten waar ze moesten zijn voor ondersteuning
 • 75% van de inwoners geeft aan dat zij snel werden geholpen
 • 86% voelt zich serieus genomen door de consulenten van het Samenlevingsloket (86%). Dit cijfer ligt iets hoger dan vorig jaar.

Dit zijn bemoedigende cijfers voor de gemeente waar we op door kunnen bouwen.

Uitkomsten en evaluatie

Alle uitkomsten van het klantervaringsonderzoek worden binnenkort verwerkt op:

Daarnaast worden ze opgenomen als onderdeel van de evaluatie van de veranderingen in de (jeugd)zorg in de gemeente Katwijk, die naar verwachting het eerste kwartaal van 2018 gereed is.