Logo gemeente Katwijk

Brede maatschappelijke agenda

Er komt één brede maatschappelijke agenda voor het sociale beleid van de gemeente. De nieuwe werkwijze moet leiden tot meer samenhang tussen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, (jeugd)zorg, sport, gezondheid, cultuur en jongeren. In een aantal gemeenten in Nederland is succesvolle ervaring opgedaan met het werken met een brede maatschappelijke agenda.

Wethouder Gerard Mostert geeft aan: “Het wordt een agenda van en voor de Katwijkse samenleving. Het college wil onderzoeken hoe we samen met inwoners en maatschappelijke organisaties een goede vorm gaan geven aan de brede maatschappelijke agenda voor Katwijk. Dat moet een vorm zijn die bij ons als samenleving past. Gezamenlijk komen tot maatwerk dus.”

Brede maatschappelijke agenda

Kenmerken van het werken met een brede maatschappelijke agenda zijn:

  • Inwoners, maatschappelijke partners en gemeente stellen samen de agenda op.
  • De gemeente stuurt op het bereiken van maatschappelijke resultaten. Inwoners en maatschappelijke partners gaan over de uitvoering.
  • De manier van financiering van organisaties en initiatieven staat in direct verband met de bijdrage aan de doelen van de maatschappelijke agenda.
  • Inwoners en maatschappelijke partners worden uitgedaagd om nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan.

Nieuwe rolverdeling

De brede maatschappelijke agenda gaat ook invulling geven aan een nieuwe rolverdeling tussen overheid en samenleving. De gemeente gaat sturen op resultaat, niet meer op activiteiten of uitvoering. Maatschappelijke organisaties worden dit najaar uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe werkwijze. In het eerste kwartaal 2018 wordt een eerste voorstel voor de uitvoering van de brede maatschappelijke agenda voorgelegd aan de gemeenteraad. Als die met het voorstel instemt, wordt gestart met het opstellen van de inhoudelijke agenda. Dit gebeurt in overleg met inwoners en maatschappelijke partners.