Aan de slag met de Omgevingsvisie

Het college van B&W heeft ingestemd met het Plan van Aanpak Omgevingsvisie Katwijk. Dit plan is gemaakt in overleg met vertegenwoordigers van lokale organisaties, bedrijven en wijkraden, de zogenaamde koplopersgroep. Het plan gaat in op de ambities voor de gemeente, hoe de Omgevingsvisie er uit moet zien en hoe de gemeente daar inwoners, organisaties en bedrijven bij gaat betrekken. De gemeenteraad praat naar verwachting deze maand nog over deze aanpak.

Dit plan is nog niet de omgevingsvisie zelf, die is er eind 2017. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “Ik vind het belangrijk dat het maken van het plan van aanpak al participatief is opgepakt. Het geeft de eerste richting voor de ambities van Katwijk op de lange termijn en het geeft een basis aan contacten om in 2017 echt samen te werken aan een visie voor onze gemeente. Belangrijk vind ik ook dat we daarbij jongeren betrekken. Laat de toekomst nadenken over de toekomst.”

Wat is een omgevingsvisie?

In het kader van de nieuwe Omgevingswet moet een omgevingsvisie voor de leefomgeving gemaakt worden. De gemeente pakt dit traject groots aan. De omgevingsvisie wordt de opvolger van de Brede Structuurvisie. Maar nu met de nadrukkelijke ambitie om vanuit het draagvlak en de creativiteit vanuit de samenleving te bouwen aan een krachtige en uitdagende visie.

Samen bepalen wat belangrijk is voor Katwijk

Het opstellen van een omgevingsvisie is onderdeel van het programmaplan Implementatie Omgevingswet. Het opstellen van een Omgevingsvisie is wettelijk verplicht. Het Plan van Aanpak geeft aan hoe de Omgevingsvisie in de komende periode tot stand kan komen. Het Plan van Aanpak is besproken door de koplopersgroep, het college en de raad. Eind februari behandelt de raad het Plan van Aanpak.

Vervolg

Na vaststelling van de aanpak door de gemeenteraad wordt gestart met een participatietraject waarbij de gemeente in gesprek gaat met burgers. Het doel is om de creativiteit uit de samenleving te gebruiken en toe te werken naar concrete doelen voor de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening en de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “Het is goed te merken dat het enthousiasme er al is bij de relatief kleine groep met wie we dit plan van aanpak hebben opgesteld. Ik heb veel vertrouwen in deze aanpak om daarmee het aantal betrokkenen én het enthousiasme te vergroten.”

Het plan van aanpak is hier te vinden:

Meer informatie