Logo gemeente Katwijk

164 extra bomen geplant

Bomen dragen bij aan een groener Katwijk, zijn belangrijk voor de CO2 opslag en daarmee voor het behalen van de klimaatdoelen. Daarnaast zorgen bomen voor een prettige leefomgeving. Daarom wil de gemeente het aantal bomen ten minste gelijk houden.

Wethouder Jacco Knape: “Wanneer het mogelijk is breiden we het aantal bomen ook uit. Zo zijn de afgelopen maanden op 28 locaties in de gemeente in totaal 164 extra bomen geplant”.  Onder andere bij De Krom, de Westerbaan, Jaap Bergmanstraat, Helmbergerweg,  de Broekweg, Valkenburgerweg, Monetstraat  en in het plantsoen op het Kamperfoelieplein en Prins Frederikdreef.  Extra geplant zijn zomereik, schietwilg, hartbladige els, moseik, moeraseik,  Japanse sierkers, lantarentjes boom, amberboom, Spaanse aak, leilinden, watercipres,  Spaanse plataan, Perzisch ijzerhout, Canadese populier en magnolia.

De gemeente zorgt dat het groen gezond blijft en er geen onveilige situaties ontstaan. Als het om bomen gaat onderhoudt de gemeente alle bomen langs straten, op grasvelden en in plantsoenen. "Bij het planten van nieuwe bomen gaan we voor kwaliteit. Door bomen verder van elkaar te planten krijgen ze meer ruimte om te groeien. Toch is het eindresultaat een volle bomenrij omdat we beter letten op welke boomsoort het beste bij de plek past en wat het uiteindelijke kroonvolume van de volwassen bomen zal zijn”. Het gebruik van de juiste grond bevordert de groei van de boom. Door gebruik van andere materialen komt opdrukken van de bestrating door wortels niet meer voor.

Bomenonderhoud

De nieuwe inrichting van een wijk biedt een kans om het groen onder de loep te nemen. Boomdeskundigen wordt daarbij advies gevraagd. Tijdens informatieavonden kunnen bewoners vervolgens meedenken over de groene inrichting van de wijk. Of bomen een gevaar vormen of kunnen gaan vormen wordt gecontroleerd. Dat is jaarlijks of één keer in de 4 jaar. Hoe vaak hangt af van de leeftijd van de boom en waar deze staat. Bij groen hoort onderhoud.  Onderhoud van bomen betekent snoeien maar soms ook kappen.  Bij snoeien gaat het over het verwijderen van ‘dood hout’, van laaghangende takken langs de weg, van te dicht op elkaar groeiende takken in jonge bomen.

Wanneer bomenkap?

Soms is het toch nodig dat er bomen gekapt worden. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • De boom is dood of ziek en brengt de veiligheid in gevaar.
  • Bij de herinrichting van een wijk blijkt dat het kappen van een boom de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert
  • Bomen veroorzaken ernstige overlast doordat de wortels door de bestrating heen komen.

Herplantplicht

Als bomen door of in opdracht van de gemeente gekapt worden en het niet lukt om een boom van hetzelfde volume op die plek terug te planten, moet de gemeente een financiële vergoeding storten op de eigen “Reserve groenbeleidsplan” rekening. Dit geld mag de gemeente alleen gebruiken voor de uitbreiding, handhaving en verbetering van het bestaande bomenbestand. Dus bijvoorbeeld om op een andere locatie bomen te planten of groeiplaatsen te verbeteren. Deze financiële vergoedingsplicht geldt niet voor particuliere bomen in tuinen of voor bomen die gekapt worden door bedrijven of ontwikkelaars. Aan bedrijven of ontwikkelaars kan wel een herplantplicht worden opgelegd.