Behandeling begroting 2022

De gemeenteraad zal op donderdag 4 november 2021 de programmabegroting 2020 behandelen. Ter voorbereiding van de vaststelling van de begroting vindt op 14 oktober een informatieve sessie plaats, gevolgd door een oordeelsvormende sessie op 28 oktober. Alle bovenstaande vergaderingen zijn openbaar. De agenda’s staan tenminste een week voor de vergadering op de gemeentepagina en ook op de website van de gemeente. Bekijk de agenda en de stukken

Naar overzicht