Asfaltwerkzaamheden rotonde Industrieweg - Koningin Julianalaan

De werkzaamheden aan de Koningin Julianalaan zijn volgens planning uiterlijk zondag 11 oktober gereed. Op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober tussen 9.00 en (uiterlijk) 19.00 uur wordt de rotonde Industrieweg opnieuw geasfalteerd. De rotonde is tijdens het werk afgesloten. Om te zorgen dat de wijk Cleijn Duin veilig bereikbaar blijft, wordt tijdens de afsluiting van de rotonde het kruispunt Koningin Julianalaan, Piet Heinlaan en Stadhoudersdreef tijdelijk (alleen op 6 en 7 oktober tijdens de werkuren) opengesteld voor het verkeer. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om alles veilig te laten verlopen.

Voorkomen geluidsoverlast

Om de overlast voor omwonenden te beperken, is met aannemer Strukton gekeken naar mogelijkheden het asfalteren overdag uit te voeren in plaats van ’s nachts. Om de bereikbaarheid niet te veel te beperken wordt asfaltwerk vaak in de nachten uitgevoerd. Omdat het kruispunt Stadhoudersdreef opengesteld kan worden tijdens het werk, biedt dit de mogelijkheid het werk overdag uit te voeren en zo nachtelijke geluidsoverlast te voorkomen. 

Routes tijdens het werk

De rotonde Industrieweg blijft in twee richtingen beschikbaar voor fietsers en voetgangers via de noordzijde. Gemotoriseerd verkeer richting Cleijn Duin wordt via de Jan Evertsenlaan - Piet Heinlaan - Stadhoudersdreef geleid. Gemotoriseerd verkeer komend uit Cleijn Duin wordt via de Stadhoudersdreef - Koningin Julianalaan - Zeeweg geleid. Verkeersregelaars begeleiden scholieren van en naar de sporthal via de kruising Piet Heinlaan. Het kan zijn dat er even gewacht moet worden. Let op: De kruising is alleen over te steken onder begeleiding van de verkeersregelaars. Buiten werkuren is de situatie zoals deze sinds 31 augustus is: De kruising Piet Heinlaan - Koningin Julianalaan is afgesloten en de rotonde Industrieweg is open voor alle verkeer, waarbij de fietsers via de noordzijde worden geleid. De bypass richting het tankstation, vanaf de industrieweg, blijft ongewijzigd in stand gedurende de werkzaamheden aan de rotonde. 

Naar overzicht