Archeologisch onderzoek Weerdkampen: een waardevol stuk van de Romeinse puzzel

Gedeputeerde Willy de Zoete, provincie Zuid-Holland en wethouder Jacco Knape, gemeente Katwijk, namen vrijdag 5 november tijdens het congres “Romeinen langs de RijnlandRoute” het rapport van het archeologisch onderzoek over vindplaats Weerdkampen in ontvangst. Over dit archeologisch onderzoek bij Valkenburg langs de N206 ir. G. Tjalmaweg (RijnlandRoute) zijn interessante en waardevolle conclusies te trekken, waardoor de geschiedenis van de Romeinen in dit gebied deels kan worden herschreven.

Congres Romeinen langs de RijnlandRoute

Tijdens het congres zijn de aanwezigen via diverse lezingen geïnformeerd over de interpretatie van het onderzoeksresultaat. Centraal stond de – voorafgaand aan de aanleg van de RijnlandRoute - opgegraven Romeinse weg uit 125 na Christus, de bijbehorende nederzetting en grafveld Weerdkampen. De resultaten van het archeologisch onderzoek werden gaandeweg de dag in een steeds groter en breder kader geplaatst. Zo kwam de recent - op het voormalig vliegveld Valkenburg ontdekte - Romeinse legioensvesting (castra) uit de 1e eeuw aan bod en werd deze samen met vindplaats Weerdkampen en andere Romeins-Valkenburgse iconen (zoals het grensfort (castellum) in een nieuw licht gezet. Vervolgens kreeg de Romeinse infrastructuur in westelijk Nederland het podium, waarna de politiek rond de Limes vanuit Rome en in het bijzonder keizer Hadrianus (117-138 na Chr.) werd gepresenteerd.

Beleefbaar en zichtbaar

De Romeinse periode biedt veel kansen om dit deel van de geschiedenis te beleven en zichtbaar te maken. Het congres sloot dan ook af met een gesprek over hoe je dit bijzondere erfgoed vanuit de RijnlandRoute en de provincie Zuid-Holland het beste teruggeeft aan publiek en maatschappij.

Wethouder Jacco Knape: “Er zijn in onze gemeente heel veel bijzondere archeologische vondsten gedaan die verwijzen naar de Romeinse tijd. In de jaren 40 van de vorige eeuw werden al de resten van het Castellum in het centrum van Valkenburg opgegraven. En wat recenter werden de Romeinse weg, het grafveld Weerdkampen en het legerkamp ontdekt. Er zit zo veel rijkdom hier in de grond. Erfgoed dat soms niet zichtbaar is, maar dat wel heel veel over onze geschiedenis kan vertellen. Dat willen we de komende jaren dan ook meer zichtbaar gaan maken.“

De wens om de vindplaats Weerdkampen zichtbaar en beleefbaar te maken voor de bewoners van Valkenburg, Katwijk en overige belangstellenden gebeurt op diverse manieren. Verschillende vondsten zijn onder geschonken aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden beschikbaar gesteld aan de Erfgoedlijn Limes. Deze vondsten zullen op verschillende plekken te bezichtigen zijn, waaronder het Torenmuseum in Valkenburg. Op dit moment wordt ook onderzocht of en hoe een aantal houten palen terug kunnen komen in de openbare ruimte in het plangebied van de RijnlandRoute.

Provinciaal erfgoed

Fotografie: Vincent Basler

Deze opgravingen zijn onderdeel van archeologisch onderzoek naar de Romeinse Limes, de oude noordgrens van het Romeinse Rijk, die dwars door provincie Zuid-Holland loopt. Vanwege de grote archeologische betekenis is dit Neder-Germaanse deel van de Romeinse Limes door UNESCO erkend als UNESCO Werelderfgoed. Het is een wereldwijde erkenning van de unieke en universele waarde van ons deel van de Limes, vertegenwoordigd door in totaal 19 archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd, verspreid over de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Meer informatie over het congres en de lezingen vindt u op www.rijnlandroute.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de opgravingen en de plekken waar u deze kunt bekijken.

Naar overzicht