Alle basisscholen voorzien van goedgekeurde stookinstallaties

In het jaar 2018 is de gemeente Katwijk een project gestart waarin speciaal aandacht is besteed aan de keuring van stookinstallaties en gasleidingen bij scholen. Op scholen zijn veel mensen en kinderen aanwezig. Veiligheid op basis van de aanwezige stookinstallaties is dan een vereiste. Gemeentelijke toezichthouders hebben daarom alle scholen binnen de gemeente Katwijk bezocht en gecontroleerd.Het is een veilige gedachte dat bezoekers, personeel en de leerlingen van de scholen over goedgekeurde stookinstallaties beschikken.

Resultaten

De ervaringen waren uiteenlopend. Veel scholen hadden de benodigde keuringen uit laten voeren, maar er waren ook scholen waarbij dit (nog) niet was gedaan. De reden voor het niet uitvoeren van de keuring is enerzijds het ontbreken van de kennis bij het personeel dat de Scios keuring verplicht kan zijn. Anderzijds niet goed voorgelicht worden door de eigen installateur die de school heeft aangewezen. Inmiddels zijn bij alle scholen de verplichte keuringen uitgevoerd of in een afrondende fase. Dit betekent dat alle installaties weer veilig en optimaal functioneren.

Check tijdig uw stookinstallatie en gasleiding

Heeft u als bedrijf, vereniging of eigenaar van een pand een stookinstallatie? Laat u altijd goed voorlichten en zorg tijdig voor de keuring. Dit kan wettelijk verplicht zijn. Gasgestookte stookinstallatie(s) met een nominaal vermogen van meer dan 100 kW en de daarbij horende gasleidingen dienen iedere vier jaar gekeurd te worden conform de Scios richtlijn. Tijdens deze keuring wordt gekeken naar het goed functioneren, de veiligheid en de energiezuinigheid van de stookinstallatie. Meer informatie hierover is te vinden op www.scios.nl.

Naar overzicht