Aangepast ontwerp Actieplan geluid naar gemeenteraad

Om het omgevingsgeluid te verminderen is er een actieplan geluid opgesteld. Het ontwerp van dat actieplan is vorig jaar bekend gemaakt. Op de publicatie van dat ontwerp zijn 19 reacties ingediend. De gemeente wil de best mogelijke haalbare geluidsreducerende maatregelen voor Katwijk. Daarom zijn deze reacties aanleiding geweest voor wethouder Rien Nagtegaal om het actieplan nog eens tegen het licht te houden. Het aangepaste ontwerp actieplan geluid wordt nu met de zienswijzen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het geluid in onze leefomgeving is onderzocht en vastgelegd in de Geluidsbelastingkaart 2016. Het onderzoek is gericht op de geluidsbronnen verkeer, luchtvaart en industrie. Uit onderzoek blijkt dat het geluid van het wegverkeer de grootste invloed heeft op de leefomgeving in Katwijk. In het actieplan geluid wordt beschreven hoe dat omgevingsgeluid kan worden verminderd. Het actieplan geluid gaat alleen over de gemeentelijke wegen; niet over provinciale wegen of rijkswegen.

Toepassing stil asfalt en snelheidsverlaging

Het actieplan is gericht op de aanpak van de geluidsbron. Zo kan het geluid van het autoverkeer worden verminderd door toepassing van stil asfalt of verlaging van de rijsnelheid. Vooral de 50 km-wegen komen in aanmerking voor stil asfalt. Deze keuze is gemaakt, omdat op die wegen het geluid van de banden maatgevend is. Op 30 km-wegen hoor je vooral het motorgeluid en daar heeft stil asfalt nauwelijks effect op. Wanneer een weg van stil asfalt wordt voorzien is afhankelijk van het onderhoudsprogramma voor de wegen.

Overige maatregelen

Hardrijders en voertuigen met defecte of sportieve uitlaat veroorzaken geluidsoverlast. Helaas kan de gemeente Katwijk daar zelf niet optreden. Bij de politie is hiervoor aandacht gevraagd. Daarnaast worden ideeën over aanpassing van de hoofdroutes voor verkeer of een verbod voor vrachtverkeer op een later moment uitgewerkt in de Agenda mobiliteit. De inzet op snelheidsverlaging wordt projectmatig opgepakt bij de herinrichting tot 30 km-weg zoals bij de Katwijkerweg en de Rijnstraat.

Nadat de gemeenteraad het ontwerp-Actieplan geluid heeft beoordeeld stelt het college het plan definitief vast.

Zienswijze Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023

In november 2018 is er door de gemeente een zienswijze ingediend bij de provincie voor het ontwerp ‘Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023’. In het actieplan van Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland vindt de gemeente dat er een belangrijk punt van afweging ontbreekt, namelijk de toename van geluid bij woningen langs de N206, omdat het steeds drukker wordt op deze provinciale weg. 

Naar overzicht