5G: slimme toepassingen testen voor de toekomst

Zelfrijdende busjes, de robot in een fabriek en de drone die de stand van het gewas in de kassen kan overzien: ze kunnen straks allemaal gebruik maken van 5G, een betrouwbaarder en sneller netwerk voor communicatie in de digitale economie. Bij The Green Village op het terrein van de TU Delft Campus en bij Unmanned Valley Valkenburg wordt een 5G fieldlab Zuid-Holland gestart door de TU Delft, gemeente Delft, gemeente Katwijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), TNO en de provincie Zuid-Holland.

Zuid-Holland heeft een goede digitale basisinfrastructuur. In de toekomst is echter behoefte aan meer. Het “Internet of Things”, waarbij grote aantallen apparaten informatie uitwisselen via een draadloos netwerk, vraagt om zeer snelle verbindingen met een hoge betrouwbaarheid en korte reactietijd. 5G, de nieuwe generatie mobiele communicatienetwerken, biedt deze mogelijkheid. 5G is zo’n 50 keer sneller dan het huidige 4G-netwerk. Het creëren van de juiste randvoorwaarden is daarom urgent en vraagt om een actieve rol van overheden. Het fieldlab helpt bij het bepalen van maatschappelijke, juridische en praktische randvoorwaarden voor de implementatie van deze nieuwe technologie.

Laagdrempelig testen

In Delft (The Green Village op TU Delft Campus) en in Katwijk (Unmanned Valley Valkenburg) wordt het mogelijk voor onderzoekers, bedrijven, en studenten laagdrempelig nieuwe 5G-toepassingen te ontwikkelen. Op TU Delft Campus wordt getest rondom duurzaamheid, mobiliteit en ‘smart-city’ achtige toepassingen. Het testen van 5G-toepassingen voor drones en andere onbemande technologie gebeurt bij Unmanned Valley Valkenburg.

Van lab naar buiten

Als een toepassing in het fieldlab getest is, biedt het Living Lab Scheveningen de mogelijkheid om smart-city toepassingen in een dichtbevolkte leefomgeving verder te testen.

Een voorbeeld zijn de slimme lichtmasten die worden ontwikkeld. Deze lichtmasten geven niet alleen licht maar meten ook de luchtkwaliteit, geluid en verkeersdrukte én zijn via 5G met elkaar en een centrale verbonden. 

Gerard Mostert, wethouder gemeente Katwijk: “Voor slimme toepassingen met drones en sensoren, zijn zowel een hoge snelheid van dataverwerking als het verzamelen en verwerken van een grote hoeveelheid aan data essentieel. 5G kan deze ontwikkeling ondersteunen en versnellen. Katwijk draagt graag actief bij aan het aanjagen en faciliteren hiervan. Het fieldlab vergroot de aantrekkingskracht voor bedrijven en regionale onderwijsinstellingen om zich op Unmanned Valley te vestigen en dat is goed voor de werkgelegenheid”.

Saskia Bruines, bestuurder MRDH en tevens wethouder Economie in Den Haag: “Als regio zien wij kansen in digitalisering. Door eerst kleinschalig te testen kan de markt slimme infrastructuur sneller en efficiënter uitrollen in andere gemeenten in de regio. De MRDH-gemeenten zetten hiermee een belangrijke stap in het versterken van het innovatieklimaat van de regio.”

Naar overzicht