23 maart start herinrichting Biltlaan-Noord

23 maart start herinrichting Biltlaan-Noord

Tot 6 juli werken aan een groene Biltlaan met ruimte voor fietsers

Op maandag 23 maart start aannemer Van Hattum en Blankevoort met de nieuwe inrichting van de Biltlaan-Noord, tussen de Hoorneslaan en de rotonde De Krom. Op dit deel van de Biltlaan wordt groot onderhoud uitgevoerd, er komt een vrijliggend tweerichtingenfietspad aan de oostkant en er worden maatregelen voor de komst van R-net uitgevoerd. Het werk duurt tot 6 juli. In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 wordt vervolgens de nieuwe groenstructuur aan de oostkant van de weg aangelegd.

Twee fases

De Biltlaan-Noord wordt in twee fases aangepakt. Van 23 maart tot 31 mei – fase 1 van het werk – is de Biltlaan tussen de Hoorneslaan en de rotonde De Krom volledig afgesloten voor al het verkeer. Het kruispunt met de Hoorneslaan blijft wel open. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Huizingalaan, Kapteynstraat, ’s Gravendijckseweg, N206 en de Hoorneslaan. Fietsers maken gebruik van het fietstunneltje bij het fietspad Rijnsoever Zuid. Ook de lijnbussen worden omgeleid en zullen gebruik maken van twee tijdelijke haltes bij De Krom (lijn 30 en 385) en de Hoorneslaan (lijn 90). Vanaf 1 juni start fase 2. Tot 6 juli geldt dan eenrichtingsverkeer in de richting van rotonde De Krom. Op 6 juli wordt het werk afgerond.

Verkeersomleiding

Omleiding openbaar vervoer

Wethouder Rien Nagtegaal: ‘Wij gaan het komende jaar hard aan het werk voor een betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze gemeente. We investeren in de komst van hoogwaardig openbaar vervoer en leggen op de Biltlaan een goede doorgaande fietsroute aan. Maar er is ook veel aandacht voor groen. Langs de Biltlaan komt een nieuwe groenstrook waarbij echt nagedacht is over functionaliteit en ecologie. Ook komen er kruidenstroken als afscheiding tussen het fietspad en de autoweg die bijen en andere insecten aantrekken. Op de Koningin Julianabrug die vanaf september helemaal vernieuwd wordt komt een drie meter brede ecologische groenstrook en kruidenstroken van ruim een meter breed. Met deze infraprojecten doen we dus ook echt iets voor fietsers, voetgangers en groen’. 

Werk in uitvoering tot en met maart 2021

De aanpak van de Biltlaan-Noord is het eerste project uit het programma R-net dat in uitvoering gaat. Hierna volgen de reconstructie van de Zeeweg/Koningin Julianalaan inclusief de aanleg van de fietstunnel bij het Waterloopje (juni tot december), en de renovatie van de Koningin Julianabrug (september tot maart 2021). Om de verkeershinder beter te spreiden, en de waterrecreatie in de zomerperiode niet te veel te verstoren, wordt de renovatie van de Koningin Julianabrug niet – zoals eerder gecommuniceerd – in juli gestart, maar in september.

Neem de fiets!

Hoewel de afgekondigde maatregelen als gevolg van het coronavirus er voor gaan zorgen dat veel mensen thuis werken en minder de straat op gaan, zullen al deze werken op doorgaande routes in Katwijk toch merkbaar voor verkeershinder gaan zorgen. Wethouder Nagtegaal: ‘We werken in hoog tempo toe naar een mooi eindresultaat, maar dat gaat onvermijdelijk gepaard met de nodige overlast. Wij willen u dan ook vragen hier rekening mee te houden, en waar het kan de spits te mijden, te carpoolen en bij voorkeur de fiets te nemen. Neemt u toch de auto? Geef elkaar dan de ruimte! Zo kunnen we allemaal een steentje bijdragen in het leefbaar en bereikbaar houden van onze gemeente’.

Informatie

Meer informatie over alle werkzaamheden vindt u op www.katwijk.nl/onderweg. Ook via onze online kanalen houden wij u op de hoogte. Aannemer KWS biedt de gratis KWS app die u in de Appstore of via Google Play kunt downloaden voor automatische updates over het werk aan de Biltlaan. Actuele informatie over het openbaar vervoer vindt u op www.arriva.nl.

Naar overzicht