Logo gemeente Katwijk

Afvalinzameling

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval en plastic.De gemeente gaat zorgvuldig met uw afval om. Belangrijk zijn: minder afval en afvalscheiding.

Door het scheiden in verschillende afvalstromen spaart u het milieu (grondstoffen) en bespaart u geld.

Ophaaldagen huisvuil: de afvalkalender

Milieuparken

U kunt uw glas, papier, textiel, plastic afval, blik en drinkpakken weggooien in containers die staan op milieuparken. Op de kaart ziet u waar de milieuparken zijn en wat u er kunt weggooien.

Huishoudelijk afval

Huisvuil moet u gescheiden aanbieden in uw minicontainers of de (ondergrondse) verzamelcontainers: 

  1. groente-, fruit- en tuinafval (GFT) doet u in de groene container
  2. restafval in de grijze container

U mag geen vuilniszakken of dozen naast de mini- of verzamelcontainers zetten.

Zet uw bak op de ophaaldag 's ochtends tussen 6 en half 8 op de ophaalplek.

Ondergrondse verzamelcontainers

Tussen 2014 en 2017 worden de ondergrondse afvalcontainers vervangen. Ook worden de bovengrondse verzamelcontainers vervangen door ondergrondse afvalcontainers.

Meer informatie

Nieuwbouwwoning

Verhuist u naar een nieuwbouwwoning en weet u nog niet of u eigen containers krijgt of dat u gebruik moet maken van een ondergrondse verzamelcontainer? Neem dan contact op met team Afvalinzameling:

Milieupas

U ontvangt per post een milieupas zodra u uw verhuizing naar de nieuwbouwwoning heeft doorgegeven aan de gemeente. De milieupas gebruikt u voor het openen van de ondergrondse verzamelcontainer. U heeft de milieupas ook nodig om toegang te krijgen tot de milieustraat.

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)

Groente-, fruit- en tuinafval moet u gescheiden aanbieden. U mag een krant onderin de container leggen, zodat het afval niet aan de bodem blijft plakken. 

Wat mag er wel/niet in de GFT-container?

Papier en karton

U kunt uw papier kwijt in de papierbakken in de milieuparkjes, of u kunt het inleveren bij de Milieustraat.

Verenigingen en scholen

U kunt het papier ook inleveren bij een vereniging, school of sportclub. Zij ontvangen subsidie voor het ingezamelde papier en kunnen daar weer leuke dingen van doen. Wilt u voor een school of vereniging een papiercontainer aanvragen? Stuur dan een e-mail naar:

Plastic afval, blik en drinkpakken in 1 container

Vanaf 31 maart kunt u plastic afval, blik en drinkpakken samen weggooien in 1 container. Doel is om het percentage afval wat gescheiden wordt weggegooid te verhogen en het restafval te verminderen.

Begin van iets moois

Afval kan als grondstof voor een product opnieuw worden gebruikt. Op de website begin van iets moois vindt u meer informatie over de scheiding en recycling van plastic afval, blik en drinkpakken.

Naalden en medicijnen

Veel medicijnen die we niet gebruiken, gooien we weg. Ook komen veel gebuikte injectiespuiten of naalden in de afvalbak terecht. Lever liever ongebruikte medicijnen en gebruikte naalden veilig en verantwoord in bij de apotheek.

Ongebruikte medicijnen

  • Verwijder verpakking, bijsluiter en etiket met uw naam en adres
  • Verzamel het in een zak of tas
  • Breng het naar de apotheek

Gebruikte naalden en injectiespuiten

  • Verzamel ze veilig thuis, bijvoorbeeld in een afsluitbare glazen pot
  • Breng ze (gescheiden van uw medicijnafval) naar de apotheek

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over het gebruik van uw medicijnen kunt u terecht bij uw apotheker:

Textielcontainer

U kunt al uw textiel, schoenen en knuffels in deze container weggooien. Niet opnieuw te dragen kleding (kapotte/versleten kleding en lappen stof) wordt verwerkt in nieuwe kleding en isolerend en geluiddempend materiaal. Graag uw textiel in gesloten zakken in de containers weggooien zodat het beschermt blijft tegen vocht en vuil.

Plaatjes van wat er in de container mag: kleding, schoenen, lakens en dekens, lappen, tassen en accessoires, versleten kleding, gordijnen, petten en hoeden, huishoudtextiel en knuffels

Wat is grof vuil en wat niet: het afval ABC

U kunt niet met al uw grofvuil terecht bij de Milieustraat. In het Afval ABC staat wat u wel en wat u niet kunt brengen naar de Milieustraat.

Wilt u het grofvuil op laten halen? Dan moet u bellen om u aan te melden. Wij komen 1x per 8 weken langs. In het Afval ABC staat wat wij komen ophalen en wat niet.

  • telefoonnummer (071) 406 50 00