Logo gemeente Katwijk

Afvalinzameling

Sorteert u uw afval al? Het scheiden van afval is niet alleen goed voor het milieu, u kunt er ook geld mee besparen. Door het sorteren van afval worden de verbrandingskosten namelijk lager en kan de afvalstoffenheffing uiteindelijk ook omlaag.

Ophaaldagen huisvuil: de afvalkalender

Sorteerwijzer

Met de sorteerwijzer ziet u in één oogopslag welk afval in welke container moet. Bewaar de wijzer op een handige plek, zodat u deze bij de hand heeft als u twijfelt in welke container het afval moet.

Huishoudelijk afval

Huisvuil moet u gescheiden aanbieden in uw minicontainers of de (ondergrondse) verzamelcontainers: 

  1. groente-, fruit- en tuinafval (GFT) doet u in de groene container
  2. restafval in de grijze container

U mag geen vuilniszakken of dozen naast de mini- of verzamelcontainers zetten.

Zet uw bak op de ophaaldag 's ochtends tussen 06.00 en 07:30 uur op de ophaalplek.

Meer informatie

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)

Groente-, fruit- en tuinafval moet u gescheiden aanbieden. U mag een krant onderin de container leggen, zodat het afval niet aan de bodem blijft plakken. 

Wat mag er wel/niet in de GFT-container?

Papier en karton

U kunt uw papier kwijt in de papierbakken in de milieuparkjes en in de Milieustraat.

U kunt het papier ook inleveren bij een vereniging, school of sportclub. Zij ontvangen subsidie voor het ingezamelde papier en kunnen daar weer leuke dingen van doen:

Wilt u voor een school of vereniging een papiercontainer aanvragen? Stuur dan een e-mail naar:

Plastic afval, blik en drinkpakken in 1 container

Vanaf 31 maart kunt u plastic afval, blik en drinkpakken samen weggooien in 1 container. Doel is om het percentage afval wat gescheiden wordt weggegooid te verhogen en het restafval te verminderen.

Begin van iets moois

Afval kan als grondstof voor een product opnieuw worden gebruikt. Op de website begin van iets moois vindt u meer informatie over de scheiding en recycling van plastic afval, blik en drinkpakken.

Naalden en medicijnen

Veel medicijnen die we niet gebruiken, gooien we weg. Ook komen veel gebuikte injectiespuiten of naalden in de afvalbak terecht. Lever liever ongebruikte medicijnen en gebruikte naalden veilig en verantwoord in bij de apotheek.

Ongebruikte medicijnen

  • Verwijder verpakking, bijsluiter en etiket met uw naam en adres
  • Verzamel het in een zak of tas
  • Breng het naar de apotheek

Gebruikte naalden en injectiespuiten

  • Verzamel ze veilig thuis, bijvoorbeeld in een afsluitbare glazen pot
  • Breng ze (gescheiden van uw medicijnafval) naar de apotheek

Meer informatie

Voor meer informatie over het gebruik van uw medicijnen kunt u terecht bij uw apotheker:

Textielcontainer

Plaatjes van wat er in de container mag: kleding, schoenen, lakens en dekens, lappen, tassen en accessoires, versleten kleding, gordijnen, petten en hoeden, huishoudtextiel en knuffels

U kunt al uw textiel, schoenen en knuffels in deze container weggooien. Niet opnieuw te dragen kleding (kapotte/versleten kleding en lappen stof) wordt verwerkt in nieuwe kleding en isolerend en geluiddempend materiaal. Graag uw textiel in gesloten zakken in de containers weggooien zodat het beschermt blijft tegen vocht en vuil.

Wat is grof vuil en wat niet: het afval ABC

U kunt niet met al uw grofvuil terecht bij de Milieustraat. In het Afval ABC staat wat u wel en wat u niet kunt brengen naar de Milieustraat.

Wilt u het grofvuil op laten halen? Dan moet u bellen om u aan te melden. Wij komen 1x per 8 weken langs. In het Afval ABC staat wat wij komen ophalen en wat niet.

  • telefoonnummer (071) 406 50 00

Milieuparken

U kunt uw glas, papier, textiel, plastic afval, blik en drinkpakken weggooien in containers die staan op milieuparken. Op de kaart ziet u waar de milieuparken zijn en wat u er kunt weggooien.

Nieuwbouwwoning

Verhuist u naar een nieuwbouwwoning en weet u nog niet of u eigen containers krijgt of dat u gebruik moet maken van een ondergrondse verzamelcontainer? Neem dan contact op met team Afvalinzameling:

Milieupas

U ontvangt per post een milieupas zodra u uw verhuizing naar de nieuwbouwwoning heeft doorgegeven aan de gemeente. De milieupas gebruikt u voor het openen van de ondergrondse verzamelcontainer. U heeft de milieupas ook nodig om toegang te krijgen tot de milieustraat.