Logo gemeente Katwijk

Nieuws

Vergadering Gemeenteraad 31 mei

Op donderdag 31 mei vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis.

 

Nieuwe duurzame afvalwagen

Omdat de oude inzamelwagen na 10 jaar aan vervanging toe was, is er een nieuwe wagen opgeleverd. De nieuwe wagen voldoet aan alle eisen die de gemeente stelt op het gebied van duurzaamheid.

 

Veilig ondernemen op drukke plekken

Wilt u als ondernemer veiligheidsmaatregelen nemen, dan vindt u in de toolbox van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) suggesties voor extra maatregelen die u kunnen helpen bij de voorbereiding op een...

 

Nieuwe inrichting Hoofdstraat en Katwijkerweg

De Hoofdstraat en de Katwijkerweg in Valkenburg krijgen een nieuwe 30 km inrichting. Op 22 mei heeft het college het ontwerp voor de beide straten vastgesteld. Met het nieuwe ontwerp, dat in overleg met bewoners en belanghebbenden...

 

Aanleg verlengde Westerbaan van start

De procedure voor het nieuwe bestemmingsplan dat nodig is om de Westerbaan vanaf de rotonde Parnassia als 30 km route door te trekken naar de Kon. Julianalaan is afgerond. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk, wat...

 

Tjalmaweg dicht in pinksterweekend

De Ingenieur G. Tjalmaweg (N206) is van vrijdag 18 mei 20.00 uur tot en met maandag 21 mei 06.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen de Torenvlietbrug en de Wassenaarseweg. De provincie Zuid-Holland voert...

 

Tellingen langzaam verkeer rond Westerbaan

De gemeente is van plan een nieuw fiets/voetpad met eventueel een ruiterpad aan te leggen tussen de verlengde Westerbaan en de Laan van Nieuw Zuid. Het fietspad is zowel bedoeld voor de recreatieve fietser als voor woon/werk...

 

Afsluiting kruispunt Rijnzichtweg-A44

Het kruispunt Rijnzichtweg - A44 is van 25 mei (21:00 uur) tot 28 mei (05:00) afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer.

 

Klanten tevreden over hulp bij huishouden

In de gemeente Katwijk zijn klanten over het algemeen tevreden over de hulp bij het huishouden. De gemiddelde cijfers voor de huishoudelijke hulp (8,1), de kwaliteit van schoonmaken (8,1) en de zorgaanbieder (7,5) geven dit aan. ...

 

Realisatieovereenkomst HOV

Het college van B&W heeft op 8 mei ingestemd met de inhoud van de Realisatieovereenkomst voor de introductie van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Katwijk. In deze overeenkomst staan onder andere afspraken over de...