VOG voor raadsleden

Gemeente Katwijk stimuleert een hoge integriteit van gemeenteraads- en bestuursleden. Daarom kan iedere politieke partij voor de eerste 10 leden gratis een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen.

Wat is een VOG?

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt de instantie Justis of er ooit strafbare feiten zijn gepleegd die een risico vormen bij het uitvoeren de functie. Er wordt gekeken naar een aantal criteria aan de hand van het screeningsprofiel ‘politieke ambtsdragers’. Deze punten gelden bij alle volksvertegenwoordigers, wethouders en gedeputeerden nagekeken.

Hoe vraagt u de VOG aan?

In principe moet u (als kandidaat) een VOG aanvragen. De kandidaat machtigt iemand van de politieke partij die voor kandidaat-raadsleden gezamenlijk een aanvraag indient.

Maak een afspraak met Team verkiezingen via verkiezingen@katwijk.nl om de aanvragen in te dienen, bij voorkeur op dinsdag. Neem bij de afspraak alle aanvraagformulieren, de machtigingsformulieren, de kopieën van de identiteitsbewijzen en uw eigen identiteitsbewijs mee.

De VOG wordt door Justis aan de kandidaat toegestuurd.