Ondersteuningsverklaring

Als kiezer kunt u een politieke partij ondersteunen door een ondersteuningsverklaring in te leveren. Dit is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de gemeenteraadsverkiezingen in Katwijk ondersteunt. De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij.

Wilt u een politieke partij steunen, dan kunt u van maandag 3 januari 2022 tot en met maandag 31 januari 2022 een ondersteuningsverklaring inleveren. Dit kan bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak hier bij voorkeur een afspraak voor.

Ondersteuningsverklaring ondertekenen

Hoe werkt het?

  • De ondersteuningsverklaring (Model H 4) ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen. 
  • U ondertekent het ingevulde formulier in het bijzijn van een medewerker van het team verkiezingen. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
  • Na controle en registratie krijgt u de ondersteuningsverklaring gewaarmerkt terug. Het formulier levert u in bij de partij. De ondersteuningsverklaring kan niet meer worden ingetrokken. 
  • De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

Lees meer over ondersteuningsverklaringen op de website van de Kiesraad.

Voorwaarden

  • U bent kiesgerechtigd en woont in de gemeente Katwijk.
  • U heeft een geldig legitimatiebewijs bij zich.
  • U ondertekent het volledig ingevulde formulier in het bijzijn van de ambtenaar.
  • U mag niet meer dan 1 verklaring van ondersteuning ondertekenen.
  • De afgelegde verklaring kan niet worden ingetrokken.
  • U krijgt het (gewaarmerkte) formulier mee en levert het in bij de politieke partij of groepering.