Meer info over stempas

U heeft een stempas én een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. De stempassen worden bezorgd op zaterdag 2 maart 2019.

Er zijn 2 verschillende: 1 voor de Provinciale Statenverkiezingen en 1 voor de waterschapsverkiezingen.

Alleen een stempas als u kiesgerechtigd bent

U krijgt alleen een stempas als u kiesgerechtigd bent. De criteria voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn anders dan voor de waterschapsverkiezingen. Het kan dus zijn dat u 2 stempassen krijgt, 1 stempas of helemaal geen. Wilt u meer weten, kijk dan bij Wat zijn de voorwaarden om te mogen stemmen.

Stempas naar adres waar u ingeschreven staat

U ontvangt uw stempas op het adres waar u op 4 februari 2019 ingeschreven staat. Het is niet mogelijk om uw stempas op een ander adres te ontvangen.

Geen stempas ontvangen?

Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Vraag dan een vervangende stempas aan. Dat kan vanaf 2 maart 2019.

Aanvragen vervangende stempas     

Een vervangende stempas kunt u op twee manieren aanvragen:

  1. persoonlijk: aan de balie
  2. schriftelijk: per digitaal formulier, post of e-mail

Persoonlijk aanvragen

Een vervangende stempas kunt u tot 19 maart 2019 uiterlijk 12.00 uur aanvragen op het gemeentehuis. U krijgt uw nieuwe stempas dan direct mee. U moet wel persoonlijk aan de balie verschijnen en uw legitimatie meenemen.

Schriftelijk aanvragen

Wilt u schriftelijk een vervangende stempas aanvragen, dan kan dat tot 15 maart 2019. U kunt hiervoor het digitale formulier gebruiken.

U heeft DigiD nodig voor het digitale aanvraagformulier. U kunt ook een aanvraagformulier ophalen op het gemeentehuis of aanvragen via (071) 406 50 00.

Vervangende stempas aanvragen