Meer info over machtigen

Kunt u zelf niet stemmen? Machtig dan iemand anders zodat uw stem niet verloren gaat. Er zijn er 2 mogelijkheden:

 • onderhandse volmacht (regelt u via de achterkant van uw stempas)
 • schriftelijke volmacht (vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente)

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht regelt u zelf en kan tot op de dag van de verkiezingen op 20 maart 2019.

 • U vult op de achterkant van uw stempas (bij 'volmachtbewijs') de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Vergeet niet te ondertekenen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ondertekent ook de achterkant van uw stempas.
 • Geef uw stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag ook een foto zijn, bijvoorbeeld op een smartphone.

De gemachtigde:

 • Brengt de stem van de volmachtgever tegelijk uit met zijn eigen stem.
 • Mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Wilt u uw volmacht intrekken? U kunt uw stempas aan de gemachtigde terugvragen tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan bij de gemeente:

 • als u iemand wilt machtigen die buiten Katwijk woont
 • als u geen identiteitsbewijs heeft
 • als u uw machtiging wilt regelen voordat u uw stempas heeft (bijvoorbeeld als u op vakantie gaat)

U en degene die u machtigt, vullen allebei een deel van dit formulier in. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 15 maart bij de gemeente binnen is.

U heeft DigiD nodig voor het digitale aanvraagformulier. U kunt ook een aanvraagformulier ophalen op het gemeentehuis of aanvragen via (071) 406 50 00.

Aanvragen volmacht

Wie kan ik machtigen?

 • Voor de waterschapsverkiezingen machtigt u iemand die onder hetzelfde waterschap valt als u.
 • Voor de provinciale staten iemand die ook in de provincie Zuid-Holland mag stemmen.
 • Maximaal 2 volmachten per persoon
 • Hij/zij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
 • Het is niet toegestaan om de onderhandse volmacht in te vullen op het stembureau en daar ter plekke aan iemand anders te geven.
 • Wilt u uw volmacht intrekken? U kunt uw stempas aan de gemachtigde terugvragen tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen.

Stemmen gelijktijdig uitbrengen

De persoon die namens u gaat stemmen, moet gelijktijdig voor u én voor zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten. U en uw gemachtigde moeten dus in hetzelfde stembureau mogen stemmen, voor dezelfde verkiezingen.

De gemachtigde moet meenemen naar het stembureau:

 • zijn eigen stempas (of kiezerspas)
 • de volmacht
 • een identiteitsbewijs van zichzelf
 • bij een onderhandse volmacht: een identiteitsbewijs van u. Dit mag ook een foto zijn, bijvoorbeeld op een smartphone. Bij een schriftelijk aangevraagde volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.