Meer info over machtigen

Kunt u zelf niet stemmen? Machtig dan iemand anders zodat uw stem niet verloren gaat. Er zijn er 2 mogelijkheden:

 • onderhandse volmacht (regelt u via de achterkant van uw stempas)
 • schriftelijke volmacht (vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente)

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht regelt u zelf en kan tot op de dag van de verkiezing op 23 mei 2019.

 • U vult op de achterkant van uw stempas (bij 'volmachtbewijs') de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Vergeet niet te ondertekenen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ondertekent ook de achterkant van uw stempas.
 • Geef uw stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag ook een foto zijn, bijvoorbeeld op een smartphone.

De gemachtigde:

 • Brengt de stem van de volmachtgever tegelijk uit met zijn eigen stem.
 • Mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Wilt u uw volmacht intrekken? U kunt uw stempas aan de gemachtigde terugvragen tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen.

Schriftelijke volmacht

Je kan een andere kiezer machtigen voor de verkiezing voor het Europees Parlement.Bij een schriftelijke aanvraag van een volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een apart volmachtbewijs thuisgestuurd.

Aanvragen schriftelijke volmacht

Het aanvragen van een schriftelijke volmacht kan tot 20 mei 2019. U kunt hiervoor het digitale formulier gebruiken.

U heeft DigiD nodig voor het digitale aanvraagformulier. U kunt ook een aanvraagformulier ophalen op het gemeentehuis of aanvragen via (071) 406 50 00.

Hoe lang duurt het?

Uw gemachtigde krijgt het volmachtbewijs zo snel mogelijk thuisgestuurd. Stuur uw aanvraag wel ruim van tevoren in. Wij verwerken de aanvragen op volgorde van binnenkomst en versturen de volmachtbewijzen uiterlijk 20 mei.

Stemmen gelijktijdig uitbrengen

De persoon die namens u gaat stemmen, moet gelijktijdig voor u én voor zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten. U en uw gemachtigde moeten dus in hetzelfde stembureau mogen stemmen, voor dezelfde verkiezing.

De gemachtigde moet meenemen naar het stembureau

 • zijn eigen stempas (of kiezerspas)
 • de volmacht
 • een identiteitsbewijs van zichzelf
 • bij een onderhandse volmacht: een identiteitsbewijs van u. Dit mag ook een foto zijn, bijvoorbeeld op een smartphone. Bij een schriftelijk aangevraagde volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Wie kan ik machtigen?

 • Voor de waterschapsverkiezingen machtigt u iemand die onder hetzelfde waterschap valt als u.
 • Voor de provinciale staten iemand die ook in de provincie Zuid-Holland mag stemmen.
 • Maximaal 2 volmachten per persoon
 • Hij/zij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
 • Het is niet toegestaan om de onderhandse volmacht in te vullen op het stembureau en daar ter plekke aan iemand anders te geven.
 • Wilt u uw volmacht intrekken? U kunt uw stempas aan de gemachtigde terugvragen tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen.

Stemmen gelijktijdig uitbrengen

De persoon die namens u gaat stemmen, moet gelijktijdig voor u én voor zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten. U en uw gemachtigde moeten dus in hetzelfde stembureau mogen stemmen, voor dezelfde verkiezingen.

De gemachtigde moet meenemen naar het stembureau:

 • zijn eigen stempas (of kiezerspas)
 • de volmacht
 • een identiteitsbewijs van zichzelf
 • bij een onderhandse volmacht: een identiteitsbewijs van u. Dit mag ook een foto zijn, bijvoorbeeld op een smartphone. Bij een schriftelijk aangevraagde volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.