Functie (plaatsvervangend) voorzitter

Wat doet een (plaatsvervangend) voorzitter?

De stembureauleden zijn medeverantwoordelijk voor het verloop van de verkiezingen in hun stemlokaal. Ook zijn zij verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de regels uit de Kieswet. Het
is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het stembureau om de orde in het stemlokaal te handhaven.

Het stembureau is bemand vanaf 07.00 uur tot na het tellen van de stemmen. Dit duurt vaak tot na middernacht, afhankelijk van het aantal stemmen dat in het stembureau is uitgebracht.

Training

Om u goed voor te bereiden op de werkzaamheden ontvangt u na aanmelding een uitnodiging voor het volgen van een verplichte online training/instructie. U moet deze training succesvol afronden. U ontvangt ook een uitnodiging voor een verplichte fysieke informatiebijeenkomst.

Voorwaarden

 • u heeft minimaal ervaring als stembureaulid of als (plaatsvervangend)voorzitter
 • u beschikt over een auto en haalt om 06.30 uur na uw identificatie de stembiljetten en de stemkoffer op bij de gemeente;
 • u controleert de inrichting van het stembureau, de bewegwijzering en het verkiezingsmateriaal;
 • u zorgt voor identiteitsvaststelling van de stembureauleden en tellers;
 • u geeft leiding aan het stembureau;
 • u bent digitaal vaardig en beschikt over een smartphone met internet (in verband met gebruik van een verkiezingsapp);
 • u coördineert de gang van zaken op het stembureau, o.a. planning pauzes, taakverdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden;
 • u ziet toe op de uitvoering van de bepalingen van de Kieswet, o.a. identiteitsvaststelling, controle inname stempassen/volmachten, overhandigen stembiljetten;
 • u informeert zo nodig de kiezer;
 • u neemt beslissingen over het toepassen van de Kieswet;
 • u zorgt voor een goed verloop (zoals borgen stemgeheim en bewaken openbare orde) op het stembureau;
 • u maakt een proces-verbaal van de dag en vermeldt daarin ook de bijzonderheden gedurende de dag;
 • u ziet toe dat het telproces juist verloopt en oordeelt over onduidelijkheden bij stemmen;
 • u ruimt na het tellen en invullen van het proces-verbaal op. U doet dit samen met de stembureauleden en tellers van het stembureau;
 • u levert persoonlijk, na het tellen, het proces-verbaal en de koffer bij de gemeente in. Nadat de gemeente het proces-verbaal heeft gecontroleerd en goedgekeurd zit uw taak erop.

Vergoeding

Wij bieden u een verantwoordelijke, uitdagende functie waarmee u een bijdrage levert aan de democratie. Dit doet u in een gezellige omgeving met leuke collega’s. U ontvangt een bruto vergoeding voor uw werkzaamheden. De hoogte van deze vergoeding wordt herzien en is op dit moment nog niet bekend.

Ik geef me op als (plv) voorzitter