Sportsubsidie

Sportverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen als ze:

  • Laten zien dat ze zich ook inzetten voor mensen die weinig bewegen, zoals ouderen en minder validen
  • Nieuw aanbod ontwikkelen dat nieuwe leden aantrekt van 12 tot 18 jaar en van 25 tot 40 jaar.
Sportsubsidie aanvragen

Voor deze aanvraag moet u een aantal digitale bijlagen bijvoegen. Deze bijlagen zijn:

  • de meeste recente jaarrekening van de vereniging
  • inhoudelijk werkprogramma met begroting