Logo gemeente Katwijk

Klacht indienen?

De gemeente Katwijk wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Wat is een klacht?

Een klacht gaat over gedrag van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente. U kunt een klacht hebben over bijvoorbeeld:

  • een trage of te late afhandeling van uw brief of vraag 
  • te weinig, onjuiste, of misleidende informatie
  • een slechte behandeling of benadeling door een ambtenaar of bestuurder

Gebrek aan uw woon- en leefomgeving

Ziet u een gebrek aan uw woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld rondslingerend zwerfvuil, afval, slechte of beschadigde bestrating, een kapotte lantaarnpaal, vernieling en/of overlast? Meld dit dan aan de gemeente. Dit is géén klacht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, zoals het weigeren van een vergunning, kunt u bezwaar maken of in beroep gaan.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht digitaal indienen. U hebt hierbij uw DigiD-code nodig.

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen:

Gemeente Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk ZH

Vermeld duidelijk op uw brief dat het om een klacht gaat. De brief moet verder uw naam en adres bevatten, ondertekend zijn en een duidelijke omschrijving geven van de gedraging waarover u klaagt.

De Nationale Ombudsman

Bent u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dien dan een klacht in bij de Nationale Ombudsman

De ombudsman adviseert om altijd eerst telefonisch contact op te nemen over uw klacht, telefoon: (0800) 335 55 55.

Uw klacht wordt pas in behandeling genomen als de klachtenprocedure bij de gemeente is afgerond.

Hoe kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman? 

U kunt ook uw klacht ook per brief aan de Nationale Ombudsman sturen:

Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

De brief moet uw naam en adres bevatten, ondertekend zijn en een duidelijke omschrijving geven van uw klacht. Voeg uw klacht aan de gemeente en de eventuele reactie bij.