Welzijnssubsidie aanvragen

  • Instellingen die een subsidie krijgen vanuit het Welzijnsprogramma ontvangen een uitnodiging per brief voor het indienen van een aanvraag en/of de verantwoording van de verleende subsidie.
  • Instellingen die misschien recht hebben op een subsidie vanuit het Welzijnsprogramma kunnen een brief schrijven naar het college.
Welzijnssubsidie aanvragen