Welzijnssubsidie

U kunt op dit moment geen aanvraag indienen.

Verantwoording Welzijnssubsidie

Instellingen die een subsidie hebben ontvangen vanuit het Welzijnsprogramma ontvangen per brief een uitnodiging voor het indienen van de verantwoording van de ontvangen subsidie.

Indienen verantwoording Welzijnssubsidie