Aanvraag werkzaamheden

Aanvraag indienen voor het verkrijgen van toestemming voor het toepassen van verkeersmaatregelen verloopt via de webapplicatie Melvin.

Melvin is een gebruiksvriendelijke applicatie waarbij het invoeren van een aanvraag als vrij eenvoudig wordt ervaren. Hiervoor kunt u (kosteloos) een account aanvragen, zodat eenvoudig toestemming gevraag wordt voor het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Aanvragen, extern áls ook interne, verlopen via het Verkeersloket. Bij aanvraag hiervan dient de aanvrager van verkeersmaatregelen een account via de gemeente aan te vragen. Vervolgens kan zelf de aanvraag voor werkzaamheden ingediend worden via het verkeersloket. Een gemeentelijk medewerker verleend een inlogcode aan de aanvrager. Een mail met allerlei afsluitingsverzoeken, bordenplannen etc. is hiermee niet meer nodig. De aanvrager is zelf verantwoordelijk om alle bijbehorende stukken in Melvin te plaatsen. Omleiding in concept indienen.

Informatie:

De gemeente heeft alleen een toetsende, controlerende en accorderende functie.

 • Om een aanvraag snel en correct in behandeling te nemen, dient het verzoek te zijn voorzien van een verkeersplan en/of omleidingsplan met detailinformatie over onder andere de aard en locatie van de werkzaamheden, de duur en de gewenste periode van uitvoering.
 • Een onvolledige, onduidelijke of een te laat ingediende aanvraag kan vertraging opleveren in
  de verwerking. Zonder toestemming van het Verkeersloket is het verboden om de borden te plaatsen of de werkzaamheden uit te voeren.

Richtlijnen indientermijnen.

Daar er altijd voorbereidingstijden, termijnen, vergunningen en in sommige gevallen communicatietrajecten voorafgaan aan de werkzaamheden stelt de gemeente Katwijk aanvraagtermijnen vast.

1. Kabels & Leidingen, geen vergunning noodzakelijk. Minder dan  25 meter

 • Aanvraagtermijn, minimaal 2 weken (uitgezonderd spoed als gebroken leidingen etc)
 • LTC melding + Tijdelijke Verkeersmaatregelen bij K & L.
 • Kabels en Leidingen vraagt Advies inzake TVM.
 • Bij Akkoord, datum vastleggen.
 • In Melvin plaatsen.

2. Kabels & Leiding Vergunningsplichtig. Meer dan  25 meter.

 • Aanvraagtermijn, minimaal 2 weken (uitgezonderd spoed als gebroken leidingen etc)
 • Aanvragen via LTC Meldingen & Vergunningen.
 • Komt bij vergunningen vandaan.
 • Adviesvragen.
  • Verkeer/Beheer - TVM
  • K & L.
  • Beheerder Ondergrond
  • Groen
 • Datum akkoord, vergunning verleend? In Melvin plaatsen.
 • Niet Verleend? Ga terug naar Aanvragen via LTC

3. Werk aan de weg.

 • Berm/ voetpad (Bermafzetting/voetpadafsluiting met langsafzetting in combinatie met snelheidsverlaging).
  • Aanvraagtermijn. Minimaal 2 weken
 • Fietspad (Fietsstrookafsluiting of fietspadafsluiting)
  • Aanvraagtermijn. Minimaal 2 weken
 • Rijbaan Primaire netwerk Erf Toegangsweg (Woonstraten)
  • Een aanvraag voor tijdelijke verkeersmaatregelen moet tenminste 3 weken voor de start van de werkzaamheden worden aangevraagd.
  • Een aanvraag voor verkeersmaatregelen die langer dan 4 weken duren, moet tenminste 8 weken voor de start van de werkzaamheden worden aangevraagd.
 • Rijbaan Primaire netwerk Gebieds Ontsluitingswegen (hoofdwegen).
  • Een aanvraag voor tijdelijke verkeersmaatregelen moet tenminste 6 weken voor de start van de werkzaamheden worden aangevraagd.
  • Een aanvraag voor verkeersmaatregelen die langer dan 4 weken duren, moet tenminste 8 weken voor de start van de werkzaamheden worden aangevraagd.
  • Impact voor Openbaar Vervoer, Hulpdiensten. Behandeling in Operationeel Verkeersmanagement Overleg.
  • Voorafgaande eisen aan aanbesteding
  • BLVC (Bereikbaarheid – Leefbaarheid – Veiligheid – Communicatie)-plan
  • Beoordelen BLVC plannen in Operationeel Verkeersmanagement Overleg (OVM).  
  • Aannemer en projectleider presenteren BLVC in OVM (Operationeel Verkeersmanagement Overleg met o.a. Verkeersmanager en beheerder gemeente. Arriva, Politie, Brandweer, Meldkamer, Ambulancedienst..
  • Bij Akkoord > Melvin definitief.
   • Uitvoering. Iedere wijziging ter beoordeling door OVM.
   • Aannemer werkt samen met OVM.
    • Niet Akkoord. à Terug naar aannemer.
    • Plan aanpassen
    • Ter beoordeling aanbieden  in OVM.
   • Duur WZH
   • Periode (reserveren in Melvin en melden in regio overleg).
   • Toetsen in Melvin en accorderen.
 • Secundaire netwerk (wijkontsluitingswegen).
  • Een aanvraag voor tijdelijke verkeersmaatregelen moet tenminste 3 weken voor de start van de werkzaamheden worden aangevraagd.
   • Weinig tot geen impact. Geen overlast voor Bus, Hulpdiensten.
   • Aanvraag binnen met TVM.
   • Geen TVM, geen behandeling en aanvraag terug.
   • Aanvraag beoordelen, Complexere situatie, aanvraag aanpassen.
   • Melvin
   • Uitvoeren

4. Bouwen

Zie punt 4.

5. Evenementen

Melden bij verkeersloket@katwijk.nl:

 • Groot/Meerdaags festival. Vergunning aanvragen bij evenementen.  
 • Klein. Straatfeest, barbecue.