Verantwoording subsidies 2022

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verantwoording van ASV-subsidies 2022 en de subsidie Maatschappelijke Agenda 2021 en 2022.

Verantwoording Algemene Subsidieverordening 2022 (ASV)

Verenigingen of organisaties die in 2022 een subsidie hebben ontvangen op basis van de Algemene Subsidieverordening (ASV) ontvangen per brief een uitnodiging voor het indienen van de verantwoording van de ontvangen subsidie. Zij kunnen via onderstaande knop in het e-formulier de benodigde stukken voor de verantwoording indienen. Dit kan tot uiterlijk 1 mei 2023.

Indienen verantwoording subsidie ASV2022

Verantwoording subsidie Maatschappelijke Agenda 2021 en 2022

Verenigingen of organisaties die op grond van de MAG 2021 met een verlenging naar MAG 2022 subsidie hebben ontvangen, worden per brief uitgenodigd voor het indienen van de eindverantwoording. Zij kunnen via onderstaande knop in het e-formulier de benodigde stukken voor de verantwoording indienen. Dit kan tot uiterlijk 1 mei 2023.

Indienen verantwoording MAG 2021/2022