Uitvoeringsbudget cultuureducatieprogramma

  • De eenmalige subsidieregeling 'uitvoeringsbudget cultuureducatieprogramma musea 2024' is bedoeld om het aanbod van cultuureducatie binnen de gemeente beter te laten aansluiten op de behoeften van de jongere doelgroepen
  • In totaal is er € 90.000,- beschikbaar, dit zal evenredig worden verdeeld over het aantal aanvragers met een maximum van € 15.000 per aanvrager
  • U kunt de eenmalige subsidieregeling aanvragen t/m 31 juli 2024
  • Een plan moet worden opgesteld, hierbij is de voorwaarde dat er aansluiting wordt gezocht bij het lokale basis- en/of voorgezet onderwijs.

Voorwaarden subsidieaanvraag

Om voor de eenmalige subsidieregeling uitvoeringsbudget cultuureducatieprogramma in aanmerking te komen, gelden onderstaande voorwaarden.

  • U bent een museum of een vergelijkbare instelling (d.w.z. galerie of cultureel bezoekerscentrum)
  • U bent gevestigd in de gemeente Katwijk
  • U heeft of stelt een plan op om uw cultuuraanbod beter aan te laten aansluiten op de jongere doelgroepen, waarbij u aansluiting zoekt bij het lokale basis- en/of voortgezet onderwijs.
Uitvoeringsbudget aanvragen