Veelgestelde vragen MAG

Het college heeft besloten de aan u toegekende subsidie voor de opdracht van de MAG-subsidieregeling 2022 met een jaar te verlengen. Dit betekent dat u geen nieuwe aanvraag hoeft te doen en dat de eindverantwoording eenmalig plaatsvindt over zowel het jaar 2022 als 2023. De verantwoordingsstukken moeten vóór 1 mei 2024 worden ingediend.

Het subsidiebedrag 2023 is gelijk aan het subsidiebedrag dat voor 2022 aan u is toegekend.

Het is inderdaad niet mogelijk om voor 2023 een subsidieaanvraag in te dienen voor de verlengde MAG-opdrachten van 2022.

Dan is het niet mogelijk om een MAG-subsidie voor 2023 aan te vragen. Wellicht kunt u wel een aanvraag indienen bij één van de fondsen die vermeld staan op de pagina Fondsen | De Toekomst van Katwijk. U kunt ook contact opnemen met uw accounthouder om te bespreken of er nog andere mogelijkheden zijn.

Bij een aanvraag kan er sprake zijn van hoofdaannemerschap en combinatievorming. Dit moet ook in het plan van aanpak worden benoemd. Wanneer de subsidieaanvraag het bedrag van € 50.000 overstijgt, moeten alle partijen ook op de juiste wijze de eigen verklaring (UEA) hebben ingevuld en deze verklaringen bij de aanvraag indienen.