Veelgestelde vragen MAG

Het college heeft besloten de aan u toegekende subsidie voor de opdracht van de MAG-subsidieregeling 2023 met een jaar te verlengen. Dit betekent dat u geen nieuwe aanvraag hoeft te doen. De verantwoording over (2021, 2022) 2023 vindt plaats in 2024. De verantwoordingsdocumenten moeten vóór 1 mei 2024 worden ingediend. De verantwoording over 2024 zal uiterlijk 1 mei 2025 ingediend moeten worden.

Het subsidiebedrag 2024 is gelijk aan het subsidiebedrag dat voor 2023 aan u is toegekend. Wij zullen de bedragen indexeren. De loonindexatie voor subsidies bedraagt 5,41% voor organisaties die personeel in dienst hebben. De prijsindexatie bedraagt 3,25%.

Het is inderdaad niet mogelijk om voor 2024 een subsidieaanvraag in te dienen voor de verlengde MAG-opdrachten van 2023.