MAG-subsidie vanaf 25.000 euro aanvragen

Voor het aanvragen van een MAG-subsidie vanaf 25.000 euro heeft u een aantal documenten nodig. Deze kunt u uploaden in het aanvraagformulier. We adviseren om eerst goed door te nemen wat we van u vragen voordat u start met de aanvraag. Hoe vollediger de informatie, hoe beter wij uw aanvraag kunnen beoordelen.  

Benodigde documenten

Plan van aanpak

We helpen u graag met het opstellen van een plan van aanpak. Om u duidelijkheid te geven over wat er precies in een plan van aanpak moet staan, hebben we een sjabloon gemaakt. Deze kunt u invullen. U kunt ook een eigen document aanleveren. Er zit geen maximum aan het aantal pagina's dat uw plan van aanpak mag zijn.

Sjabloon plan van aanpak (docx, 68 KB)

Begroting

In de begroting vult u uw financiƫn in. Een begroting geeft een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten. U kunt een eigen begroting aanleveren of het sjabloon invullen. U kunt meerdere documenten aanleveren als u meerdere begrotingen heeft van verschillende jaren.

Sjabloon begroting (xlsx, 30 KB)

Balans

U moet een balans aanleveren van het meest recente boekjaar. Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een entiteit zoals een onderneming, instelling of persoon, op een bepaald moment.

Sjabloon balans (xlsx, 29 KB)

Dekkingsplan (financiƫle toelichting)

In het dekkingsplan geeft u een kwalitatieve toelichting op de begroting en de balans.

Sjabloon dekkingsplan (docx, 67 KB)

Formulier ondertekening subsidie aanvraag MAG

De MAG-aanvraag moet ondertekend worden door een tekenbevoegd persoon binnen uw organisatie. Door ondertekening van dit formulier verklaart u op de hoogte te zijn van de bepalingen in de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 en de Subsidieregeling Maatschappelijke Agenda 2025. Daarnaast gaat ondergetekende akkoord met de controle van de gegevens.

U kunt het formulier digitaal invullen en ondertekenen. Als dit voor u niet mogelijk is, kunt u het formulier printen, invullen en hiervan een kopie of foto indienen. 

Formulier ondertekening aanvraag (pdf, 465 KB)

Start aanvraag MAG-subsidie

Let op: als u zich inschrijft voor meerdere MAG-opdrachten, moet u voor iedere opdracht opnieuw een aanvraag doen.

Aanvraag MAG-subsidie vanaf 25.000 euro

Vragen?

Als u vragen heeft over het aanvragen van de MAG-subsidie, kunt u deze stellen via subsidies@katwijk.nl