Parkeervergunning voor verenigingen, kerken en scholen

 • Elke kerk of vereniging kan een digitale bezoekersvergunning aanvragen. Hierop kan tot 4000 uur per jaar worden gezet

 • Scholen die gevestigd zijn in het zonegebied, kunnen een bezoeksvergunning aanvragen voor maximaal 550 uur

 • Leraren die niet in gemeente Katwijk wonen maar wel lesgeven in het zonegebied, komen in aanmerking voor een parkeervergunning. Deze moet door de werkgever/directie van de school worden aangevraagd.

Aanvragen, wijzigen, opzeggen vergunning Kentekens aan- en afmelden

Bezoekersvergunning kerk of vereniging

 • Elk kerkgenootschap/vereniging kan een digitale bezoekersvergunning kopen.
 • Bij kerkgenootschappen gaat het om alle religieuze genootschappen, die ofwel gevestigd zijn oftewel diensten houden in het gereguleerd gebied.
 • Bij verenigingen gaat het uitsluitend om sportverenigingen, musea, cultureel- en kunstverenigingen, jongerencentra en welzijnsverenigingen (niet zijnde zorg), allen met minimaal 10 leden en die gevestigd zijn in het gereguleerde gebied.

Hoe werkt de bezoekersvergunning voor kerken/verenigingen?

 • Uw bezoekersvergunning kunt u maximaal opwaarderen tot 4000 uur op jaarbasis.
 • De kosten bedragen €20 per 500 uur.
 • Uw tegoed geldt maximaal 1 kalenderjaar.
  • Na 31 december vervalt het tegoed wat u nog over heeft.
 • U ontvangt een e-mail bericht wanneer uw vergunning kunt vernieuwen.

Scholen

Parkeervergunning leraren

 • Leraren die niet in gemeente Katwijk wonen, maar daar wel lesgeven, komen in aanmerking voor een parkeervergunning.
 • Onder leraren wordt verstaan: onderwijzend personeel op basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs.
 • De school moet gevestigd zijn in het gebied van de parkeerzone.
 • Alleen de werkgever/directie van de school kan een aanvraag voor de parkeervergunning van een leraar doen.
 • De parkeervergunning kunt u aanvragen via e-Herkenning: www.katwijk.nl/parkeerloket.

Bezoekersvergunning van de school

 • Scholen die gevestigd zijn in het zonegebied hebben recht op 1 bezoekersvergunning waarop maximaal 500 uur per jaar gezet kan worden. De directie van de school kan deze aanvragen. Er wordt alleen een vergunning verstrekt voor de zone waar de school gevestigd is.

Hoe werkt de bezoekersvergunning voor scholen?

 • Uw bezoekersvergunning kunt u maximaal opwaarderen tot 500 uur op jaarbasis.
 • De kosten bedragen €20 per 500 uur.
 • Uw tegoed is maximaal 1 kalenderjaar geldig.
  • Eventueel resterend tegoed vervalt na 31 december.
 • U ontvangt een e-mail bericht wanneer uw vergunning kunt vernieuwen