Parkeervergunning voor verenigingen, kerken en scholen

 • Elke kerk of vereniging kan een digitale bezoekersvergunning kopen. Hierop kan tot 4000 uur per jaar worden gezet.

 • Scholen die gevestigd zijn in het zonegebied hebben recht om 500 uur te kopen.

 • Leraren die niet in gemeente Katwijk wonen maar wel lesgeven in het zonegebied, komen in aanmerking voor een parkeervergunning. Deze moet door de werkgever/directie van de school worden aangevraagd.

Aanvragen, wijzigen, opzeggen vergunning Kentekens aan- en afmelden

Bezoekersvergunning kerk of vereniging

 • Elk kerkgenootschap/vereniging kan een digitale bezoekersvergunning kopen.
 • Bij kerkgenootschappen gaat het om alle religieuze genootschappen, die ofwel gevestigd zijn oftewel diensten houden in het gereguleerd gebied.
 • Bij verenigingen gaat het uitsluitend om sportverenigingen, musea, cultureel- en kunstverenigingen, jongerencentra en welzijnsverenigingen (niet zijnde zorg), allen met minimaal 10 leden en die gevestigd zijn in het gereguleerde gebied.

Hoe werkt de bezoekersvergunning voor kerken/verenigingen?

 • Uw bezoekersvergunning kunt u maximaal opwaarderen tot 4000 uur op jaarbasis.
 • De kosten bedragen €20 per 500 uur.
 • Uw tegoed geldt maximaal 1 kalenderjaar.
  • Na 31 december vervalt het tegoed wat u nog over heeft.
 • U ontvangt een e-mail bericht wanneer uw vergunning kunt vernieuwen.

De papieren bezoekersvergunning was 1 jaar geldig en werd op datum uitgegeven. Stel u heeft uw bezoekersvergunning op 1 april 2021 aangevraagd, dan was de vergunning tot en met 31 maart 2022 geldig.

De nieuwe digitale bezoekersvergunning geldt van 1 januari tot en met 31 december. Wij hebben uw bezoekersvergunning volgens deze tabel omgezet naar uren:

 1. 500 uur als de bezoekvergunning ook geldig is in 2021
 2. 1.000 uur, als de bezoekvergunning ook geldig is in 2022

Voorbeelden

A            Uw oude bezoekersvergunning was geldig tot 15 oktober 2021

In het digitaal parkeerloket is uw bezoekersvergunning omgezet naar 500 uur. Deze 500 uur kunt u gebruiken tot 31 december 2021, daarna komen de uren te vervallen. Na het verlopen van deze bezoekersvergunning, kunt u een nieuwe bezoekersvergunning aanvragen in het digitaal parkeerloket en opnieuw 500 bezoekersuren kopen/opwaarderen via www.katwijk.nl/parkeeractie  

B.            Uw oude bezoekersvergunning is geldig tot 1 april 2022

In het digitaal parkeerloket is uw bezoekersvergunning omgezet naar 500 uur voor 2021 en 500 uur voor 2022. Uw bezoekersuren voor 2021 komen te vervallen op 31 december 2021 en de bezoekersuren voor 2022 komen te vervallen op 31 december 2022.

Scholen

Parkeervergunning leraren

 • Leraren die niet in gemeente Katwijk wonen, maar daar wel lesgeven, komen in aanmerking voor een parkeervergunning.
 • Onder leraren wordt verstaan: onderwijzend personeel op basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs.
 • De school moet gevestigd zijn in het gebied van de parkeerzone.
 • Alleen de werkgever/directie van de school kan een aanvraag voor de parkeervergunning van een leraar doen.
 • De parkeervergunning kunt u aanvragen via e-Herkenning: www.katwijk.nl/parkeerloket.

Bezoekersvergunning van de school

 • Scholen die gevestigd zijn in het zonegebied hebben recht op 1 bezoekersvergunning waarop maximaal 500 uur per jaar gezet kan worden. De directie van de school kan deze aanvragen. Er wordt alleen een vergunning verstrekt voor de zone waar de school gevestigd is.

Hoe werkt de bezoekersvergunning voor scholen?

 • Uw bezoekersvergunning kunt u maximaal opwaarderen tot 500 uur op jaarbasis.
 • De kosten bedragen €20 per 500 uur.
 • Uw tegoed is maximaal 1 kalenderjaar geldig.
  • Eventueel resterend tegoed vervalt na 31 december.
 • U ontvangt een e-mail bericht wanneer uw vergunning kunt vernieuwen