Parkeervergunning voor verenigingen, kerken en scholen

 • Elke kerk of vereniging kan een digitale bezoekersvergunning aanschaffen. Hierop kan tot 2500 uur per jaar worden gezet.
 • Scholen die gevestigd zijn in het zonegebied hebben recht om 500 uur aan te schaffen.
 • Leraren die niet in gemeente Katwijk wonen maar wel lesgeven in het zonegebied, komen in aanmerking voor een parkeerverguning.

Bezoekersvergunning kerk of vereniging

 • Elk kerkgenootschap/vereniging heeft de mogelijkheid om een digitale bezoekersvergunning aan te schaffen.
 • Bij verenigingen gaat het uitsluitend om sportverenigingen, musea, cultureel- en kunstverenigingen, jongerencentra en welzijnsverenigingen (niet zijnde zorg), allen met minimaal 10 leden en die gevestigd zijn in het gereguleerde gebied.
 • Bij kerkgenootschappen gaat het om alle religieuze genootschappen, die ofwel gevestigd zijn oftewel diensten houden in het gereguleerd gebied.

Hoe werkt de bezoekersvergunning voor kerken/verenigingen?

 • Uw bezoekersvergunning kunt u maximaal opwaarderen tot 2500 uur op jaarbasis.
 • De kosten bedragen €20 per 500 uur.
 • Uw tegoed is maximaal 1 kalenderjaar geldig.
  • Eventueel resterend tegoed vervalt na 31 december.
 • U ontvangt een e-mail bericht wanneer uw vergunning kunt vernieuwen

Scholen

Parkeervergunning leraren

 • Leraren die niet in gemeente Katwijk wonen, maar daar wel lesgeven, komen in aanmerking voor een parkeervergunning.
 • Onder leraren wordt verstaan: onderwijzend personeel op basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs.
 • De school moet gevestigd zijn in het gebied van de parkeerzone.
 • Alleen de werkgever/directie van de school kan een aanvraag voor de parkeervergunning an een leraar doen.
 • De parkeervergunning kunt u aanvragen via e-Herkenning: www.katwijk.nl/parkeerloket.

Bezoekersvergunning van de school

 • Scholen die gevestigd zijn in het zonegebied hebben recht op 1 bezoekersvergunning waarop maximaal 500 uur per jaar gezet kan worden. De directie van de school kan deze aanvragen. Er wordt alleen een vergunning verstrekt voor de zone waar de school gevestigd is.

Hoe werkt de bezoekersvergunning voor scholen?

 • Uw bezoekersvergunning kunt u maximaal opwaarderen tot 500 uur op jaarbasis.
 • De kosten bedragen €20 per 500 uur.
 • Uw tegoed is maximaal 1 kalenderjaar geldig.
  • Eventueel resterend tegoed vervalt na 31 december.
 • U ontvangt een e-mail bericht wanneer uw vergunning kunt vernieuwen