Energiesubsidie non-profitorganisaties

  • De eenmalige energiesubsidie is bedoeld om maatschappelijke organisaties te helpen met de hoge energierekening
  • De eenmalige energiesubsidie is € 2.000. In totaal stelt de gemeente € 200.000 beschikbaar
  • U kunt de eenmalige energiesubsidie aanvragen t/m 2 mei 2023
  • Als het subsidieplafond na de aanvraagperiode niet is bereikt, wordt het restantbedrag in gelijke delen uitgekeerd onder de aanvragers.

Voorwaarden subsidieaanvraag

Om voor de eenmalige energiesubsidie in aanmerking te komen, moet u kunnen aantonen dat:

  • U een non-profitorganisatie bent die activiteiten organiseert op gebied van cultuur, sport of welzijnswerk
  • U deze activiteiten organiseert in Katwijk, voor inwoners van Katwijk
  • U energiekosten per eenheid (m3 en kWh) na 24 februari 2022 zijn gestegen
  • U zelf actie heeft ondernomen om uw energiekosten te verlagen.