Alcoholwetvergunningen

Aanvragen

  • Voor het schenken van alcohol in een horecabedrijf en het verkopen van sterke drank in een slijterij heeft u een alcoholwetvergunningen nodig.
  • Dit geldt ook voor verenigingen, stichtingen en speciale vormen van horeca, zoals sportkantines, zorginstellingen, musea, bedrijfskantines en - restaurants, rouwcentra en crematoria.

Bijschrijven leidinggevende

Met dit formulier kunt u als vergunninghouder van een horecaonderneming een aanvraag doen om leidinggevende(n) op de alcoholvergunning bij- of uit te schrijven.

Bijschrijven leidinggevende