Onderwijs aan Oekraïense leerlingen

School en taalklassen

In de regio zijn speciale scholen voor anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen naast de reguliere vakken daar ook NT2 onderwijs. 

Kleuters

Op het moment dat er meer duidelijkheid is over de definitieve verblijfplaats kunnen kinderen in de kleuterleeftijd (4 tot 6 jaar) aangemeld worden op de reguliere basisschool. Een overzicht van de in Katwijk aanwezige scholen voor basisonderwijs vindt u hier.

Peuters

Peuters kunnen aangemeld worden op de reguliere peuteropvanglocaties die een subsidierelatie hebben met de gemeente. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Vervoer naar school

Naar de taalklassen kan taxivervoer geregeld worden wanneer dit echt noodzakelijk is. Hiervoor moet u een aanvraag leerlingenvervoer indienen. De Internationale Schakelklas (ISK) is met het openbaar vervoer bereikbaar. Om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen moet u ook een aanvraag leerlingenvervoer bij ons indienen.