Oekraïne

Katwijk helpt inwoners van Oekraïne

De heftige gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn in heel Nederland duidelijk merkbaar. Ook in onze gemeente melden zich inwoners uit Oekraïne die op de vlucht zijn geslagen. Zij worden deels opgevangen door inwoners uit onze gemeente en deels in een speciale opvanglocatie: sinds vrijdag 18 maart is het Heerenhuys aan Overrijn 8 in Katwijk aan den Rijn ingericht om gevluchte Oekraïners op te vangen. 

Informatiepagina Rijksoverheid

De Rijksoverheid houdt een website bij met informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze website wordt steeds aangevuld wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is. 

RefugeeHelp.nl platform

RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen.

Veelgestelde vragen

Veel antwoorden op vragen over de situatie in Oekraïne en over de vluchtelingenstroom richting Nederland kunt u vinden op de website van Vluchtelingenwerk Nederland.

Voor specifieke vragen of opmerkingen over de situatie in Katwijk, kunt u een mail sturen naar oekraine@katwijk.nl.  

Wat u zelf kunt doen

De gemeente krijgt vanuit de samenleving veel signalen van inwoners die de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente willen helpen. Onder andere door het doneren van spullen. Als gemeente sluiten wij graag aan bij bestaande liefdadigheidsinstellingen. Zij hebben expertise en zo komen alle gedoneerde goederen goed terecht.  

Samen met de hulporganisaties bekijken we welke van de gedoneerde spullen gebruikt kunnen worden in het Heerenhuys. De overige spullen worden gebruikt om vluchtelingen in West-Oekraïne te helpen. 

Voor het Heerenhuys zijn op dit moment geen grote meubels (meer) nodig. Speelgoed, kleding en gordijnen zijn wel welkom. Voor het transport naar Oekraïne zijn weer andere spullen nodig. Kijk voor meer informatie op www.hulpvooroekraine.nl

Inzamelpunten en openingstijden

De Hal, Vinkenweg 7, Rijnsburg
Maandag 08:30 – 12:30 uur 

Hoftuinplein, Rijnsburg
Iedere eerste zaterdag van de maand
10.00 – 12.00 uur 

Op www.vluchtelingenwerk.nl staan mogelijkheden om mensen uit Oekraïne te helpen. Er zijn ook lokale organisaties, zoals www.hulpvooroekraine.nl.  

RefugeeHelp.nl  is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Ja, het is goed om te weten dat het Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Wees er wel van bewust dat er geen regeling is voor een financiële vergoeding hiervoor. Daarnaast is het de bedoeling dat u de vluchteling(en) voor langere tijd (tenminste 6 maanden) opvangt. 

Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten voor gastgezinnen.

Voor meer informatie en aanmelden als logeeradres zie: takecarebnb.org of vluchtelingenwerk.nl. Deze vluchtelingen stromen niet door naar de noodopvang van de gemeente. Inwoners blijven dus verantwoordelijk als ze iemand opvangen in eigen huis.

Via het Welzijnskwartier kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. Onder andere om mee te helpen bij het klaarmaken van en het helpen in het Heerenhuys.

Het Rode Kruis heeft een hulplijn geopend voor mensen die vragen hebben of hulp aan willen bieden. Via (070) 445 58 88 kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur terecht met uw hulpaanbod of hulpvraag.

Daarnaast heeft het Rode Kruis een Whatsapp-hulplijn geopend voor Oekraïners. Zij kunnen whatsappen met vragen. Het nummer is 06 48 15 80 53. Mensen kunnen hun vragen stellen in het Oekraïens en Engels en krijgen in de taal waarin ze een bericht sturen antwoord.

Specifieke vragen of opmerkingen over onze gemeente kunnen naar oekraine@katwijk.nl

Sinds vrijdag 18 maart is het Heerenhuys, Overrijn 8 in Katwijk aan den Rijn ingericht als opvanglocatie. Er zijn nog gezinnen die op dit moment bij particulieren verblijven. Mogelijk verhuizen zij op een later moment naar het Heerenhuys. 

Tips voor het opvangen van een vluchteling kunt u vinden op de website van Takecarebnb.

Nee, het is niet mogelijk om als gastadres een vergoeding te ontvangen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

Oekraïense vluchtelingen zelf hebben recht op leefgeld. U kunt afspraken maken met de vluchteling die u opvangt over een financiële bijdrage voor uw onkosten. Het kost nog even tijd voor het leefgeld beschikbaar komt. Gemeenten moeten de uitkeringen goed organiseren. Om aanspraak te maken op het leefgeld is het belangrijk dat de vluchteling zich aanmeldt bij de gemeente.

Meer informatie over financiën lees je op de website van de Rijksoverheid

Nee, als iemand met een uitkering tijdelijk verblijf biedt aan een vluchteling heeft dit geen gevolgen voor zijn/haar uitkering. Het is aan de gemeente om vast te stellen of er sprake is van tijdelijk verblijf. Over het algemeen wordt een richtlijn van 6 maanden gehanteerd als termijn om nogmaals te beoordelen of het nog steeds tijdelijk is. 

Meer informatie lees je op de website van de Rijksoverheid

Nidos is de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Heb je interesse in het opvangouderschap of wil je meer informatie, neem dan contact op met Nidos via hun website.

Bel bij direct gevaar het alarmnummer in Nederland: 112. Een vermoeden van dwang en uitbuiting kan je telefonisch melden bij de plaatselijke politie via 0900 8844. CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, bemiddelt voor slachtoffers naar opvang en hulpverlening en biedt informatie en advies. Bel voor meer informatie 033 448 1186 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 17.00 uur) of info@comensha.nl of kijk op de website.

Voor organisaties buiten Nederland die hulp bieden aan slachtoffers van mensenhandel, zie: www.lastradainternational.org/members/

Oekraïense vluchtelingen in Katwijk

Op dit moment wonen er ruim 175 mensen uit Oekraïne in het Heerenhuys. Hiermee voldoen wij aan de taakstelling die is opgelegd door de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het is mogelijk dat de Veiligheidsregio meer huisvestingsplekken aan ons vraagt. Naast de opvang in het Heerenhuys verblijven er nog zo'n 60 mensen bij gastgezinnen.

Een deel van de mensen verblijft in het Heerenhuys (Overrijn 8 in Katwijk aan den Rijn) en een deel bij gastgezinnen. 

Dit is nog niet duidelijk en hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne. Op dit moment wordt er rekening gehouden met een periode van minimaal 6 maanden. 

Als de oorlog lang duurt, bestaat de mogelijkheid dat Oekraïners langer en duurzamer in Nederland zullen verblijven. De Rijksoverheid is nu bezig om zich voor te bereiden voor de langdurige opvang die dan nodig zal zijn. Om deze toekomstige particuliere opvang te organiseren bundelen het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils hun krachten en zullen zij werken aan het werven, screenen en begeleiden van gastgezinnen en/of woonruimte voor gemeenten.

Los van het feit dat in het azc in Katwijk geen ruimte is op dit moment, wonen in asielzoekerscentra vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In veel gemeenten openen daarom (binnenkort) opvanglocaties die bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij wel in asielzoekerscentra terecht.

Per 1 juni 2022 kunnen Oekraïners niet meer vrij reizen in het OV in Nederland met een paspoort of ID-kaart. Zij hebben dus een geldig vervoerbewijs nodig.

Het vrij inreizen is nog wel mogelijk in de treinen van NS. Op vertoon van een Oekraïens identiteitsbewijs en een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoerbewijs dat niet ouder is dan 24 uur, kunnen Oekraïners een gratis dagkaart ophalen bij de Tickets en Service-Balies van NS. Voor overige treinreizen moeten zij wel een kaartje kopen.

Voor de inschrijving moeten zij (of een contactpersoon) een mail sturen naar oekraine@katwijk.nl. Hierin moet de volgende informatie staan:

 • het adres en de contactgegevens van de contactpersoon
 • het aantal personen dat wordt opgevangen en hun leeftijden
 • eventuele bijzonderheden

Wij bellen vervolgens op om een afspraak te maken. Daarbij vragen we om het inschrijvingsformulier (pdf, 3 MB) alvast te downloaden en in te vullen.

Bij de afspraak moet de inschrijver de volgende documenten meenemen:

 • ingevuld inschrijvingsformulier (pdf, 3 MB)
 • paspoort
 • geboorteakte
 • toestemming van de hoofdbewoner van het adres waar de inschrijver gaat wonen
 • eventueel een huwelijksakte

Als een vluchteling vertrekt uit Nederland moet de vluchteling dit doorgeven aan de gemeente. Hiervoor is een speciaal formulier ontwikkeld: het aangifteformulier verhuizing (pdf, 270 KB). Dit formulier wordt, samen met een kopie van het identiteitsbewijs, ingeleverd bij de gemeentelijke opvanglocatie 't Heerenhuys aan de Overrijn 8 in Katwijk. Uitgeprinte formulieren zijn op de opvanglocatie beschikbaar. De vluchteling kan hier ook hulp krijgen bij het invullen van het formulier.  

Al uit Nederland vertrokken?

Het komt voor dat een vluchteling al vertrokken is naar het buitenland zonder het formulier ingevuld te hebben. In dat geval is het mogelijk om het formulier (pdf, 270 KB) alsnog te downloaden. Wij vragen u om het ingevulde formulier per post (t.a.v. burgerzaken/ postbus 589 2220 AN Katwijk) of via een beveiligde elektronische verbinding aan de gemeente te versturen. Gebruik hiervoor het e-mailadres oekraine@katwijk.nl. Vergeet niet om een kopie van het identiteitsbewijs toe te voegen.

Het Rode Kruis heeft een Whatsapp-hulplijn geopend voor Oekraïners. Zij kunnen whatsappen met vragen. Het nummer is 06 48 15 80 53. Mensen kunnen hun vragen stellen in het Oekraïens en Engels en krijgen in de taal waarin ze een bericht sturen antwoord.

Daarnaast heeft het Rode Kruis een hulplijn geopend voor Nederlands sprekende mensen die vragen hebben of hulp aan willen bieden. Via (070) 445 58 88 kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur terecht met uw hulpaanbod of hulpvraag.

RefugeeHelp.nl  is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Veel Oekraïners hebben hun huisdier meegenomen op de vlucht. Bij aankomst in Nederland met een huisdier gelden regels. Dat komt doordat Oekraïne een land met hoog-risico voor rabiës is. In de Europese Unie is afgesproken dat er flexibel wordt omgegaan met mensen die met hun huisdier uit Oekraïne zijn gevlucht.

Als een vluchteling nog niet in Nederland is, dan wordt gevraagd voorafgaand aan de reis contact op te nemen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De vluchteling moet dan zo veel mogelijk gegevens van je huisdier en de reis doorgeven.

Voor meereizende honden en katten geldt:

 1. Het aanmelden van het dier. Dat kan via twee kanalen:
  - NVWA heeft dierartsen gevraagd de melding te doen van dieren die bij hen worden aangeboden.
  - Meldpunt: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl. Door het Meldpunt zal altijd een dierenarts worden ingeschakeld om het dier te onderzoeken. Ook in dit geval verzorgd de dierenarts de melding bij NVWA.
 2. Dat de dierenarts die het dier onderzoekt de informatie volgt die vanuit de NVWA wordt gesteld. Dat betreft in ieder geval:
  - de check op identificatie en registratie;
  - de rabiës vaccinatiestatus. Bij het toedienen van een rabiës vaccinatie geldt dat de eigenaar na dertig dagen een bloedtest op antistoffen tegen rabiës moet laten uitvoeren. De test is bedoeld om na te gaan of de vaccinatie een gunstig resultaat oplevert en bescherming biedt. Gedurende de dertig dagen geldt een thuisquarantaine.

Voor overige meereizende huisdieren zoals bijvoorbeeld konijnen, cavia’s en hamsters zijn geen bijzondere voorzorgen vereist. Voor meereizende vogels bestaat een mogelijk risico met betrekking tot vogelgriep en is het advies om bij ziekteverschijnselen contact op te nemen met de dierenarts.

Als een vluchteling hulp nodig heeft voor het huisdier kan je contact opnemen met het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne. Je kan dan denken aan steun bij het krijgen van de benodigde vaccinaties, verzorgingsproducten voor dieren of het zoeken naar een tijdelijke plek waar het huisdier kan worden ondergebracht.

Telefoonnummer: 088-8113333 (bereikbaar van 09.00-17.00)
E-mail: info@hulpvoordierenuitoekraïne.nl

Zorg, scholing en werk

Ja. Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zo goed mogelijk toegang krijgen tot zorg en ondersteuning. Meer informatie over zorg en gezondheid lees je op de website van de Rijksoverheid.

Vluchtelingen uit Oekraïne die zijn ingeschreven in de gemeente mogen direct aan het werk. Meer informatie lees je op de website van de Rijksoverheid

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Meer informatie over onderwijs aan Oekraïense leerlingen in Katwijk kunt u hier vinden.

Meer informatie over onderwijs aan kinderen uit Oekraïne in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid

Ja. Oekraïense vluchtelingen zelf hebben recht op leefgeld. Meer informatie over werk en inkomen lees je op de website van de Rijksoverheid.

Iedereen die vragen heeft over de zorg en gezondheid van vluchtelingen uit Oekraïne kan bellen naar (085) 078 28 79. Het callcenter is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. De telefoonlijn is er voor zowel professionals als particulieren. Mensen kunnen hun vragen stellen in het Nederlands en Engels. U kunt ook mailen naar oekraine@ggdhm.nl.

Coronavirus

De vluchtelingen wordt bij aankomst een sneltest aangeboden. Die test is vrijwillig, vluchtelingen worden dus niet verplicht zich te laten testen.  

Dat verschilt per vluchteling. De vaccinatiegraad in Oekraïne m.b.t. de basisvaccinatie (prik 1 en 2) is ongeveer 35%. Voor de booster is het percentage 2%. 

Vluchtelingen kunnen zonder afspraak langskomen op de vaccinatielocaties van de GGD voor een coronavaccin. Ongeveer twee weken na de opening van de opvanglocatie zal er ook een team van de GGD langskomen op de opvanglocatie voor voorlichting over coronavaccinatie. Als een vluchteling dat wil kan hij/zij ook door dit team gevaccineerd worden. 

Op een gepast moment zal de GGD Hollands Midden ook COVID-19 vaccinaties aanbieden. Dit kan in het opvangcentrum via een mobiel vaccinatieteam. Daar is altijd een arts bij aanwezig. Voorafgaand geeft de GGD voorlichting over het nut en noodzaak van vaccinatie tegen COVID-19. Vaccineren blijft een vrije keuze.

De situatie in Oekraïne

Er is oorlog. Op 24 februari 2022 viel Rusland het oosten van de Oekraïne binnen. Meer informatie is beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.

De gevolgen van de oorlog kunnen trauma's uit het verleden oprakelen. Gespecialiseerde hulp is beschikbaar via Vestigingen | PsyQ.  

De eventuele effecten van de oorlog in Oekraïne op de nationale veiligheid van Nederland kunt u vinden op de pagina De oorlog in Oekraïne en veiligheid in Nederland van de Rijksoverheid.

Vragen

Heeft u een vraag of opmerking die niet tussen de veelgestelde vragen staat? Of heeft u een tijdelijke woonruimte beschikbaar? Stuur een e-mail naar oekraine@katwijk.nl